lundi 24 novembre 2014

Avrupa Türkmenleri Avrupa Parlamentosun da


Avrupa Türkmenleri Avrupa Parlamentosun da

19 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyesi Branislav SKRIPEK’ın daveti ve ev sahipliğinde Irak’ın IŞİD’tan muzdarip Türkmenler, Ezidiler ve Irak Hıristiyanları Avrupa Parlamentosunda özel bir oturumunda bir araya gelerek hem sıkıntılarını dile getirdiler hem de ortak bir deklarasyona imza koydular.Hazırlık komisyonu olarak Irak Türkmen Cephesi Avrupa Temsilcisi Sayın Hasan AYDINLI’nın da içinde bulunduğu bir komisyon uzun toplantılar yaparak üç etnik grup bir araya gelerek iki sayfadan oluşan ayrıntılı bir deklarasyon hazırlamışlardır. Ezidileri, Ezidi Dernekleri Federasyonu adına Fikret IGREK, Hıristiyanlar adına Avrupa Süryani Birliği Lahdo HOBİL temsil etmiştir.19 Kasım 2014 günü saat 15.00’de Avrupa Parlamentosunun genişçe bir salonunda başlayan toplantıda öncelikle SKRIPEK bir açılış konuşması yapmış her üç etnik grubun bir araya gelerek böylesi bir deklarasyona imza atmasının önemli olduğunu, IŞİD’la mücadelede bir örnek teşkil ettiğini; Irak yönetiminin ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin silahsız kesimlere ayrı bir önem vermesini istemiştir.


İlk sözü alan Sayın AYDINLI Yirminci Asrın başlarından itibaren Bağdat yönetimlerinin Türkmenleri asimile etmek istediğini, haklarını vermediğini topraklarını ellerinden aldığını ve bölgelerini


Araplaştırmak istediğini vurgulamış; Türkmenlerin Irak’ın asli unsurları olduklarını ve çeşitli katliamlara maruz kalarak sindirilmek istendiklerini ifade etmiştir. Hıristiyan ve Ezidi temsilcilerinin konuşmalarından sonra ortak deklarasyonuna imza koyulmuştur.


Bu anlamlı güne Hollanda’dan Hollanda Türkmenleri Birliği Başkanı sayın Eşref KERKÜKLÜ, Hollanda Irak Türkmenleri Danışma Kurulu Başkanı sayın Sabah MERDAN yardımcısı Dr. Cengiz SABİR, Türkmen Aydınları Mofak TERZİ,Yavuz ODUŞLI ve Sefa KÖPÜRLÜ’ün de Özel davetliler arasında görüldü.


Oturumun ikinci kısmında Türkmeneli’nden…Türk’ün dilinden başlıklı yazıları ile bilinen ve merhum Nejdet KOÇAK’ın öğrenci yıllarında ev arkadaşı olan, Prof. Dr. Mahir NAKİP’e söz verildi. NAKİP, IŞİD istilasında önce Türkmenlerin beş konudan müşteki olduklarını vurguladı. Bunlar (1) Kendilerine özgü bir bölgelerinin olmaması, (2) Irak Anayasası’nın 140. Maddesinin daha çok Türkmen bölgelerini ilgilendirdiği halde Türkmenlerin muhatap kabul edilmemesi, (3) silahsız olmalarından dolayı güvenlik sorunlarının olması, (4) Mali yönden sürekli güç kaybetmeleri ve (5) Uluslararası güçlerin ve dünya devletlerinin Türkmen meselesine duyarsız kalmasıdır. Bu konuşmada Türkmenlerin acil istekleri de sıralanmıştır. Bu cümleden bölgelerinin IŞİD’dan kurtarılması, Telafer ve Tuzhurmatu’nun vilayet olması, Türkmen Haklarını Koruma Kanununun meclisten geçirilmesi, Arap ve Kürtler tarafından işgal edilen toprakların Türkmenlere iade edilmesi, Kerkük’ün özel statülü bir şehir haline getirilmesi.


İmzalanarak Avrupa Parlamentosuna sunulan iki sayfalık deklarasyonda da Türkmenlerle ilgili önemli hususlar sıralanmıştır. En önemlileri şunlardır: Türkmen bölgelerinin kurtarılarak Türkmenler tarafından korunmasının ve yönetilmesinin sağlanması, Kerkük’ün özel statülü bir şehir olmasının sağlanması, Telafer ve Tuzhurmatu şehirlerinin birer vilayete dönüştürülmesi bunların birkaç tanesidir.

Emel Fuad Muhtar’ın ve Zehra Bektaş’ın davasını büyük yüreklilikle yürüten Merry FİTZGERALD kendisini Türkmeneli meselesine adamış Belcikali olmasına rağmen bir çok Türkmeneli Türkmenler’den çok daha aktiftir. Merry FİTZGERALD, Irak Türkmen Cephesi Avrupa Temsilcisi sayın Hasan AYDINLI’nın değerli hanımıdır.

dimanche 23 novembre 2014

Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: TÜRKMENLER YENİDEN AVRUPA PARLAMENTOSUNDA

Türkmeneli’nden .. Türk’ün dilinden: TÜRKMENLER YENİDEN AVRUPA PARLAMENTOSUNDA 
Mahir Nakip

 mnakip@yahoo.com

Bundan uzun bir müddet önce yine Avrupa’da bulunan hemşerilerimizin sayesinde Diyala eski milletvekilimiz Hasan ÖZMEN Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma yapma imkânı bulmuştu. 19 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyesi Branislav SKRIPEK’ın daveti ve ev sahipliğinde Irak’ın IŞİD’tan muzdarip Türkmenler, Ezidiler ve Irak Hıristiyanları Avrupa Parlamentosunda özel bir oturumunda bir araya gelerek hem sıkıntılarını dile getirdiler hem de ortak bir deklarasyona imza koydular. Hazırlık komisyonu olarak Irak Türkmen Cephesi Avrupa Temsilcisi Sayın Hasan AYDINLI’nın da içinde bulunduğu bir komisyon uzun toplantılar yaparak üç etnik grup bir araya gelerek iki sayfadan oluşan ayrıntılı bir deklarasyon hazırlamışlardır. Ezidileri, Ezidi Dernekleri Federasyonu adına Fikret IGREK, Hıristiyanlar adına Avrupa Süryani Birliği Lahdo HOBİL temsil etmiştir.

19 Kasım 2014 günü saat 15.00’de Avrupa Parlamentosunun genişçe bir salonunda başlayan toplantıda öncelikle SKRIPEK bir açılış konuşması yapmış her üç etnik grubun bir araya gelerek böylesi bir deklarasyona imza atmasının önemli olduğunu, IŞİD’la mücadelede bir örnek teşkil ettiğini; Irak yönetiminin ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin silahsız kesimlere ayrı bir önem vermesini istemiştir.

İlk sözü alan Sayın AYDINLI Yirminci Asrın başlarından itibaren Bağdat yönetimlerinin Türkmenleri asimile etmek istediğini, haklarını vermediğini topraklarını ellerinden aldığını ve bölgelerini Araplaştırmak istediğini vurgulamış; Türkmenlerin Irak’ın asli unsurları olduklarını ve çeşitli katliamlara maruz kalarak sindirilmek istendiklerini ifade etmiştir. Hıristiyan ve Ezidi temsilcilerinin konuşmalarından sonra ortak deklarasyonuna imza koyulmuştur.

Oturumun ikinci kısmında Türkmenler adına bildirisini sunmak üzere Mahir NAKİP’e söz verildi. NAKİP, IŞİD istilasında önce Türkmenlerin beş konudan müşteki olduklarını vurguladı. Bunlar (1) Kendilerine özgü bir bölgelerinin olmaması, (2) Irak Anayasası’nın 140. Maddesinin daha çok Türkmen bölgelerini ilgilendirdiği halde Türkmenlerin muhatap kabul edilmemesi, (3) silahsız olmalarından dolayı güvenlik sorunlarının olması, (4) Mali yönden sürekli güç kaybetmeleri ve (5) Uluslararası güçlerin ve dünya devletlerinin Türkmen meselesine duyarsız kalmasıdır. Bu konuşmada Türkmenlerin acil istekleri de sıralanmıştır. Bu cümleden bölgelerinin IŞİD’dan kurtarılması, Telafer ve Tuzhurmatu’nun vilayet olması, Türkmen Haklarını Koruma Kanununun meclisten geçirilmesi, Arap ve Kürtler tarafından işgal edilen toprakların Türkmenlere iade edilmesi, Kerkük’ün özel statülü bir şehir haline getirilmesi.

İmzalanarak Avrupa Parlamentosuna sunulan iki sayfalık deklarasyonda da Türkmenlerle ilgili önemli hususlar sıralanmıştır. En önemlileri şunlardır: Türkmen bölgelerinin kurtarılarak Türkmenler tarafından korunmasının ve yönetilmesinin sağlanması, Kerkük’ün özel statülü bir şehir olmasının sağlanması, Telafer ve Tuzhurmatu şehirlerinin birer vilayete dönüştürülmesi bunların birkaç tanesidir.

Bu gibi faaliyetlere katılmanın elbette faydası çoktur. Ancak sıklığı ve etkinliği oldukça önemlidir. Unutmayalım ki Brüksel Avrupa Birliğinin merkezi olup, bütün üyeleri burada bulunmaktadır. ITC Temsilcisi Sayın AYDINLI burada tek başına etkili olmaya çalışmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinde çeşitli derneklerimiz bulunmakta ve zaman zaman güzel faaliyetler de yapmaktadırlar. Nitekim bir Türkmen delegasyonu Hollanda’dan bu toplantıya katılmıştı. Ancak Sayın AYDINLI’nın gerçekten en önemli destekçisi eşi Marry Hanımdır. Merry, uzun yıllar Bağdat’ta Hasan Beyle yaşamış, Belçika’ya döndükten sonra kendisini Türkmen ve bilumum Türk dünyası meselesine adamış Belçikalı bir hanımefendidir. Türkmen hanımlarına örnek olacak ölçüde ve düzeyde aktif olan Merry hakkında özel bir yazı yazmak gerekir.
 

samedi 22 novembre 2014

KARABAKH - Before and after Occupation - 3 Generations 1 Great Tragedy

KARABAG'DA 3 NESIL 1 SOYKIRIM

İsgal Öncesı ve Sonrasi

Soykirimin taniklari ve esyalari hikayelerini anlatiyor..

 21 Kasim 2014 Cuma günü İsgal Öncesi ve Sonrasi fotograf ve
3 Nesil 1 Soykirim Esya sergisi ve konferansimiza
katilamanizdan memnuniyet duyariz..

Kafkasyada Barişin Önündeki Engeller
Öncesi ve Sonrasıyla Karabağ İşgqli - 3 Nesil 1 Trajedi

Before and After Occupation of Karabagh -3 Generations 1 Great Tragedy

 Brüksel 21 Kasım Cuma 2014


Dr Sinan OĞAN, Member of Turkish Parliament, Honorary President and Founder of TURKSAM and Dr Hassan AYDINLI, Iraqi Turkmen Front EU Representative.KONUSMACILAR / SPEAKERS:

- Fuad ISKENDEROV - Azerbaycan Büyükelcisi / Ambassador of Azerbaijan

- Arif MAMMADOV - AV. Birligi Mission Baskani / Permanent observer Mission of the Organization of Islamic Cooperation to the European Union

- Dr. Sinan OĞAN - Iğdır MHP Milletvekili, TÜRKSAM Onursal Başkani ve Kurucusu / Member of Turkish Parliament (Igdir), Honorary President and Founder of TÜRKSAM

- A. Gencehan BABİŞ - TÜRKSAN Başkanı / President of TÜRKSAM

- Hanife ÇETİN - TÜRKSAM Ekonomi ve Enerji Çalışmaları Uzmanı / TÜRKSAM Specialist on Economic and Energy Studies Kafkasya'da Boru Hattindan Barış Hattına

- Ayhan DEMIRCI - Azerbaycan Belcika Dostluk Cemiyeti Baskani./ Chairman of Azerbaijan Committee.


jeudi 20 novembre 2014

Declaration of the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi people of Iraq at the European Parliament in Brussels

Declaration of the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Ezidi Kurdic people of Iraq

Call for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq

The Declaration was signed on 19th November 2014
at the European Parliament in Brussels

The conference was hosted by MEP Mr. Branislav Skripek
Member of the EU Parliament, European Conservatives and Reformists Group, Member of the Bureau.

The conference was organized by Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe

The meeting was attended by several MEPs 

A representative from the Iraqi Embassy in Brussels was present 
A representative from the Kurdish Government was also present. 

Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek


.The signatories and Mr. Johannes de Jong 

The signatories with Mr Johannes de Jong

The signatories: Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union.

Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative signing the Declaration 


Prof Dr Mahir Nakip; Dr. Hassan Aydinli and Mr. Fikret IgrekOn the panel:
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek, Member of the EU Parliament. 

Prof. Dr. Mahir Nakip, of Erciyes University, Kayseri 

Prof. Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri
making his presentation

Excerpt of the Common Declaration:We, Chaldeans-Syriacs-Assyrians, Turkmens and Yazidis have come together as peoples of Iraq, belonging to this country. Our peoples are original inhabitants of Iraq in equal rights with all other peoples composing our nation and living in Iraq.Each of our peoples has suffered under the fact that our existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades.  We all have experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of our ethnic, cultural and religious identity and the right to be as we are in our country.Now we have been driven from our homelands in Iraq by the evil that is ISIS. This evil knows nothing else but destruction and death and has hit our peoples in ways unimaginable.  Children have been decapitated, women raped and sold and men killed and tortured. The battle agains ISIS is not a religious battle but a battle for the most fundamental notions of humanity.In light of this current crisis we have united ourselves to work towards a common future in which each of our peoples are recognized as part of our country and will be able to preserve the existence of our ethnic, cultural and religious identities. It is our aim to maintain and contribute to the rich diversity of our land and to support in this effort those peoples who are our neighbours and share the same wish for a common peaceful future.We do not want to be treated as victims, we want to be recognized as equal citizens of Iraq.  We have come to the conclusion that in order to be recognised equal citizens of Iraq as Turkmen, Ezidi Kurds and Chaldeans-Syriacs-Assyrians we need to have recognition and self-determination in those part of the land which have been historically (and in present day) our lands where we have been able to be and live as we are without fear for our neighbours and without the need to hide our identities.We Ezidi Kurds want to return and live in Sinjar, we Turkmen want to return to and live in our homelands across Iraq and we Chaldeans-Syriacs-Assyrians want to return to and live in Nineveh Plain. We want to live there as citizens and recognised peoples of Iraq and not as tolerated minorities. It is this stigmatization that has lead to the situation that we are experiencing now.


For this reason it is necessary that we will have local autonomy and self-administration in cooperation both with the Iraqi Kurdistan Regional government and the Iraqi central government.

               


                  Turkmens from The Netherlands assisted to the Meeting and signing ceremony.
Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan and
a Turkish supporter from Brussels Mr. Turan Türe
Mr. Kahyah Safaa Yaseen; Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir,  Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan

Mr. Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir
Turkish friends from Germany assisted to the meeting
Mrs. Remziye Levent and Mr. Nusret Levent

Ms. Nebahat Acar, from Brussels Parliament

Mr; David Fieldsend, Archbishop of Canterbury's Representation to the EU and Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative


Mr. Zlatko Balaz, Policy Advisor, European Conservative s and Reformist Group
and Dr. Hassan Aydinli, ITF EU Representative

Mr. Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers. Dr. Hassan Aydinli, ITF EU representative and Prof Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri
mardi 11 novembre 2014

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen Peoples of Iraq at the European Parliament in Brussels on 19 November 2014


Please click on the poster to enlargeFROM CRISIS TO SAFE FUTURE FOR IRAQ'S MINORITIES

19 November, 

Brussels

European Parliament, PHS 4B001


Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen

Peoples of Iraq


A unique moment of co-operation
towards restoring human rights in Iraq

European Syriac Union - Iraqi Turkmen Front - Federation of Yezidi Associations

in co-operation with the Christian Political Foundation for Europe

Confirmed Speakers:

- MEP Branislav Skripek

- Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Representation to EU

- Lahdo Hobil, President European Syriac Union

- Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations

- Johannes de Jong, Christian Political Foundation for Europe.vendredi 7 novembre 2014

Iraqi Perspective: Cycles of Violence - Interview with Hussein Al-Alak

Iraqi Perspective: Cycles of Violence - Interview with Hussein Al-Alak

Iraq has been in a near constant state of conflict for almost 35 years beginning with the Iraq/Iran War of the 1980s. This was followed by the original ‘Gulf’ War and then the US government’s war on terror. 

These conflicts have led to immense civilian casualties and seen the development of a humanitarian crisis within the country, which has been particularly devastating for the most vulnerable members of society; women and children.All of these conflicts have now been superseded by the formation of the Islamic State militant group, formerly called ISIS. 

This group began as a relatively small collective of Islamic extremists but has now grown in to a self-sustaining, serious threat to the region taking over numerous towns and villages, taking part in countless atrocities and causing serious issues for domestic and international security forces. 

This current crisis looks set to escalate with the international community preparing for a series of air strikes in the region with several nations having already taken part in strategic bombings. This in itself has serious ramifications for the civilian population and it remains to be seen how drastically this new form of military intervention will affect the already devastated women and children of Iraq. 

Hussein Al-Alak, a British Iraqi writer and editor of Iraq Solidarity News (Al Thawra) – the UK's leading English language news and information provider on Iraq, has recently written numerous blogs and academic pieces on the conflict in Iraq and is held as an authority on issues pertaining to the impact on women and children within the nation, in addition to the topics of genocide and the country’s history.

Read the interview Iraqi Perspective: Cycles of Violence in full, on the website of the Safe World for Women.

http://iraq-solidarity.blogspot.be/2014/11/100-150-iraqi-refugees-arrive-in-jordan.html

By Peter Hilton, Global Correspondent for Safeworld
"For over a decade, Iraqi NGO’s were repeatedly warning both the US/UK governments...  that the forced displacement of Iraqis was being exploited by criminal elements, which had resulted in the kidnap of children for use by terrorist organisations, while displaced poverty stricken women were being forced into the sex-trade."
Hussein Al-Alak
Iraq has been in a near constant state of conflict for almost 35 years beginning with the Iraq/Iran War of the 1980s. This was followed by the original ‘Gulf’ War and then the US government’s war on terror.
These conflicts have led to immense civilian casualties and seen the development of a humanitarian crisis within the country, which has been particularly devastating for the most vulnerable members of society; women and children.

mercredi 5 novembre 2014

A joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq was received by the Chair of the EU Parliament's Committee on Foreign AffairsMEP Elmar Brok, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  received a joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq at his office at the EU Parliament on 4th November 2014.

The delegation was composed of:

Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative and Ms. Merry Fitzgerald, President  of Europe-Iraqi Turkmens Friendships Association, representing the Turkmens.

 -Mr. Lahdo Hobil, President of the European  Syriac Union and Ms. Rima Tüzün, ESU Head of Foreign Affairs, representing the Chaldean-Syriac-Assyrians.

Mr. Fikret Igrek, Head of Yezidis Foreign Affairs in Europe, representing the Yezidis of Iraq.

The delegation had requested an urgent appointment with Mr. Elmar Brok in order to inform him personally -as an MEP and influential member of the largest political group in the European Parliament (EPP) as well as in his capacity of Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  - of the dire situation and the bleak future facing the Turkmen, the Chaldean, Syriac, Assyrian and Yazidi peoples living in the north of Iraq, caused by the terrorist group ISIS, following their attacks on Mosul city on 10th June 2014, immediately followed by planned targeted attacks on towns and villages inhabited by and belonging to these non ruling indigenous peoples of Iraq, where ISIS caused absolute chaos and devastation, terrorising the people, violating their dignity and their human rights, committing crimes against humanity: mass killings, rapes, kidnappings, lootings, ethnically cleansing and forcing these defenceless peoples to flee from their towns and villages.

A joint declaration prepared earlier by the members of the delegation was presented to Mr. Elmar Brok at this meeting, asking for his support and that of the European Union to this declaration which is essentially calling for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq. 

Each member of the delegation introduced him/herself to Mr. Elmar Brok and made a brief  presentation of the political organizations they represent and of their people's history and actual situation in Iraq, saying that each of their peoples has suffered under the fact that their existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades. That they have all experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of their ethnic, cultural and religious identity and the right to be as they are in their country, Iraq.

The Turkmens, Chaldean-Syriac-Assyrians and Yazidis who have now been driven from their homelands in Iraq by ISIS have united themselves to work towards a common future in which each of their peoples are recognised as part of their country (Iraq) and will be able to preserve the existence of their ethnic, cultural and religious identities. They declare that it is their aim to maintain and contribute to the rich diversity of their land and to support in this effort those peoples who are their neighbours and who share the same wish for a common peaceful future.

Dr. Aydinli informed MEP Mr. Brok that since 10th June 2014, ISIS has attacked several Turkmen towns and villages, in the provinces of Mosul, Kirkuk, Salaheddin and Diyala. ISIS terrorists have attacked the Turkmen localities of Tal Afer, Beshir/Taza, Biravcili, Kara Naz, Chardaghli, Bastamli, Amerli, Kifri, Kara Tepe, Jalawla, Salman beg, and many villages belonging to the Turkmen Bayat tribes of Turzhurmatu district, killing over 500 innocent Turkmens and causing the displacement of more than 350.000 Turkmens.
The displaced Turkmens are living in very dire conditions and they are now scattered all over Iraq.

As an example of Turkmens' sufferings, Dr. Aydinli mentioned the tragedy of his native village, Bashir, in Kirkuk Province, which was attacked by ISIS, saying that all the members of his family together with the 1.200 families living in the village had been obliged to flee to save their lives after defending their village against ISIS during three days.  Unfortunately, they were overwhelmed by the heavily armed and better trained ISIS terrorists and 59 villagers were killed. ISIS is now occupying the village and they have destroyed most of the houses.

At the end of the meeting Dr. Aydinli handed a copy of  Mr. Erşat Hürmüzlu's book 'The Turkmen Reality in Iraq' and a copy of Dr. Suphi Saatçi's book : 'The Urban Fabric and Traditional Houses of KIRKUK'  to MEP Elmar Brok who thanked him for this.
Conflict in Iraq forces families to flee their homes and seek shelter where they can

Conflict in Iraq Forces Families to Flee Their Homes and Seek Shelter
Where They Can
Posted: 11/04/2014In one neighborhood of Kirkuk, Northern Iraq, more than a hundred Iraqi families forced to leave their homes because of ongoing fighting, live cheek-by-jowl in two unfinished, unheated buildings. There's no privacy, no running water, no proper sanitation facilities and only open windows and unfinished staircases -- a certain hazard for the dozens of young children who run around.


Displaced families are forced to shelter in unfinished,unheated buildings across northern Iraq

Many families have just moved here and today are receiving emergency hygiene kits funded by the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection department, ECHO, and distributed by aid agency Mercy Corps and its local partner, FUAD (the United Foundation for Relief and Sustainable Development). The most vulnerable families will also soon receive cash to cover their basic needs, giving them the choice to decide their priority purchasing needs themselves.


Distribution of emergency hygiene kits to displaced families

The families are just some of the estimated 171,000-plus people who have taken refuge in Kirkuk governorate after witnessing and suffering the fighting, shelling and destruction and death of relatives and friends in their home towns. Most left with just the clothes on their back. And while some have managed to rent homes others have sought shelter in public buildings like schools, which have been forced to delay re-opening for the new school year, mosques and half-finished buildings.


Adnan Abdul Aziz Salah

"If you compare our lives before and now, it's like the ground and the sky" said 43-year-old Adnan Abdul Aziz Salah, a father of eight, who worked as a taxi driver in Tikrit. He lives in one room in the unfinished building with his family and mother, where they cook and sleep. They've placed plastic sheeting around one window in an effort to keep out some of the cold.

"You can see we need health care, food, shelter... everything" said Abdul. "We have not received any help from our government, only from non-governmental organisations".

In another room, 56-year-old Fatayim Mohammed Hatab, says her four sons and many daughters were killed in clashes around their home in Sharqat district, Salah al-din, near Tikrit.


Fatayim Mohammed Hatab (left)

"We have no men now, no income, no support" she said, pointing to her remaining daughters and many young children. Her oldest grandson, Hammad, aged 12, manages to earn a little money for the family selling water and tissues on the street. But Fatayim is worried about how the family will cope, especially as winter approaches and temperatures can fall to below freezing.

Since June, Kirkuk, an ethnically diverse governorate where Arabs, Kurds and Turkmen live side-by-side, has seen a massive influx of families displaced by fighting in other areas of the country, including Anbar and Salah al-din governorates. The security in Kirkuk itself has also worsened, making it harder for agencies to reach many displaced and local families in need of assistance.

Across the country, it's estimated that 1.9 million people have been forced to flee their homes because of fighting, a number that is ever-increasing.


Desperate families are taking shelter where they can find it.

"The situation is likely to get worse," predicts Abdul Muneim Ahmed Hassan, executive director of FUAD. "The families cannot return to their original homes because there is still conflict. Winter is approaching, but they are living in very unsuitable places with very little protection against the weather."

The priority is to try to reach as many families as possible with help before winter fully sets in. There are plans to set up new camps in Kirkuk and other areas of Iraq to house displaced families. But it's going to be a race against time and the flow of displaced families shows no signs of slowing down.

For more on the story:

In pictures here.
For more stories about how the EU is helping in Iraq.