dimanche 19 octobre 2008
IRAK TÜRKMEN CEPHESİ
(GENEL MERKEZ)
ENFORMASYON DAİRESİ
SAYI: 75
TARİH: 19.10.2008


Açıklama


Uzlaşı çerçevesi dahilinde siyasi güçler tarafından Kerkük'ü oluşturan bütün asil unsurlarının haklarını koruyan çözüm aranmakta olan Kerkük problemi her çözüme yaklaşıldığında Kürt tarafından sarsıntılara uğratılmaktadır .

İl Meclisleri Seçim Kanununun 24. maddesinin çıkması ve problemi çözümü için çalışılırken , Kürt Demokrat Partisi'nin Kerkük'teki 3. şubesi , Irak Devletinin genel müesseselerinde ikamet etmenin yasal olduğu bir raporunda , şu şekilde ifade etmiş ( soykırıma uğrayan ve enfal operasyonlarına maruz kalan asil Kerkük halkının , yer altı ve yer üstü devlet mülkiyetinde hiç bir izin almadan istila edebilir ) .

Bu gibi açıklamalar , devletin yüksek makamları ve başkanlık meclisi tarafındankabul edilen kanunun 24. maddesine bir tecavüzdür .

Bu gibi açıklamaların hedefi nedir ve ne gibi neticeler verebilir ?

Irak Türkmen Cephesi'nin değişmeyen ve değişmeyecek hedefleri şunlardır : Kerkük bir Irak şehridir kültürü Türkmencedir , idaresinin paylaşılması , gerçek göçmenlerin haklarının savunulması ve Kerkük için son ve genel bir çözümün bulunmasıdır ki bu çözüm Irak genel problemlerinin çözümüdür aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi , Irak Savunma Bakanlığını kendine ait olan arazilerin boşaltma konusundaki kararını destekliyor .

Son olarak Allah'ın izniyle Kerkük bir Irak şehri kalacak .Irak Türkmen Cephesi
Enformasyon Dairesi

ـالعنوان: كركوك- طريق بغداد- قرب بناية المحافظة Adres:Kerkük. Bağdat yolu. Valilik binası yanında
Tel: 00946050. 221462 E.mail:ITC_media@yahoo.com

Aucun commentaire: