lundi 31 octobre 2011

Orta Fırat aşiretleri Türkmen Milletinin işareti emrindedir

ITC MEDIA

KERKÜK

30 EKİM 2011Salihi: cephe açılım siyasetini tüm Iraklı siyasi taraflarla devam ettirmektedir


Kerkük meselesi Iraklı bir meseledir,geleceği ve servetleride tüm Iraklıları ilgilendirmektedir,şeyh Adnan Raşid Elhamad,Irak’ta Muamire aşiretlerinin baş şeyhi ,vurguladı.

Bu vurgu,Hilla ilinde aşiretin yaptığı geniş toplantısı sırasında aşiret büyüğü olarak seçilen Şey Hamad tarafından söylendi, toplantıda hazır bulunan millet vekili veIrak Türkmen Cephesi başkanı Erşet Salihi toplantıda kürsüye çıkarak önemli bir demeç vermiştir, Salihi demecinde şunları söyledi :

Irak Türkmen Cephesi , mücadele sürdürdüğü tüm meselelerde , kerkük meselesi dahil,

manevi destek kazanmak için başlatığı açılım siyasetini tüm Irakl taraflarla devam ettirecektir.

Salihi ve şeyh Hamad , kardeşlik ve af etmek ruhunu genel olarak Iraklılar ve özellikle Kerkük milletleri arasında yayması her türlü sıkışmış meselelerin çözümüne kefil olacağına anlaştılar,Salihi toplantı sırasında verdiği demecte Türkmenlerin selamlarını orta Fırat aşiretlerinin tümüne iletti, ve Türkmenlerin çoğunluk oluşturdukları ve yaşadıkları çok şehir ve kasabalarda,özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmenleri hedef alan terör olaylarına değindi, ve bu konuşmayı destekleyerek , Muamire aşiret şeyhleri ve önde gelen adamları , kerkük’e bağlı olduklarını vurguladılar,ve yeni şeyhleri ile Kerkük meselesinin bir Irak meselesi olduğu üzerine anlaşmışlar, kendilerini ve aşiretlerini Türkmenlerin işareti emrinde olduklarını ve Türkmenlerin savunmasına katılacaklarını vurguladılar,ve Türkmenlerin hedef alınmasını red ettiler,Kerkük meselesinin Irak’ın arazı ve millet bütünlüğünü etkileyen bir mesele olduğunu tekrar ederek vurguladılar, toplantıda bulunanlar bölgesel şarkılar söyleyerek orta Fırat’ta bulunan arap aşiretlerin Türkmenlerin maruz kaldıkları zulm’ı ve sürekli hedef olmalarını kınadılar ,ve adil meselelerinde Türkmenlerin yanında duracaklarını anlattılar.

Salihi, Dileym kabilesinin misafirhanesini ziyaret ettiğinde,şey Raad Elduleymi tarafından karşılandı,Duleym kabilesinin Türkmenler yanında durduklarını ve tüm büyük küçük meselelerinde destek verdiklerini vurguladı, Kerkük’ün tüm Iraklıların boyunlarında bir emanet olduğunu sözüne ekledi.

Sonradan, Salihi Irak Türkmen Cephesi Hilla kolunu ziyaret etti, kolun sorumlusu Hazım Aydın ve Hille sivil toplum sorumluları ,ve aydınları ile’de görüştü, görüşmede Kerkük meselesi veTürkmen milletinin hakları konuşuldu ve tam desteklerini bu meseleye verdiklerini ve bu meselenin bir Irak meselesi olduğunu ve çözümü sadece Iraklıların elinde olduğunu vurguladılar.

Ve bundan Sonra, Salihi çalışmak veya eski rejim tarafından uzaklaştırılan,ve bazı çök eskiden ve Türkmen kökenliği ile gurur duyan Hille’de yaşayan bazı Türkmen vatandaşların evlerini ziyaret etti.

Salihi’nin Hille ziyaretine ,millet vekili Hasan Özmen, Türkmen Kardeşlik ocağı’nın idare heyeti başkanı Dr.Mehmet Ömer Kazancı, Irak Türkmen Cephesi Bağdat kolu idare sorumlusu Sabit Abdulgaffur ve aktif Türkmen vatandaşı Hasan Asker eşlik etmişler.

Aucun commentaire: