mardi 23 juin 2009

Tezexurmatı Saldırısı we Dersler

Burhan Bayatlı

Bu yazını qaleme alandam Tezexurmatı nahiyesinde bomba dolu araçla gerçekleştirilen qanlı saldırıda hayatını itiren Türkmanların sayısı 73’e, yaralılarında 250’ye ulaşıptı. 50 ew we iş yeri xarabaya döndüptü. Kerkük’ün 10 Km cünubıne düşen bu şirin qasaba xaxı, hem cigerleri yandı hemde ewleri başlarına yıxıldı. Tek günahları himayesiz Türkman olmalarıdı, başqa bir şey yoxtu. Gorbegor giden Saddamın döneminde idam sehpalarına çıxan, zindanlarda yatan, işgence gören we yer yurdunnan sürülen bu sahpsiz millet, sözde Yengi İraq’ta, degi tek tek ölmeğ katliamlara mu´araz olıllar. Bu insalığ suçunu işliyen eller, Hüseyniye’ni hedef almağtan, Türkman içine nifaq toxumunu ekmeğ için pis emellerine ulaşmağ istiller. Faqat heyhat !! bu alçağ toplu cinayetin arxasında olan O, watanını satan xayınlar, muhaqaq xüsrana uğrallar. Türkmanlar hiç bir zaman messep sawaşı yapmaz. Baxın zamanlamaya ! Amerika askerlerin şerhirlerden çekileceği bir dönemde , Türkman tarafların bir araya gelmeleri bir merhalede, Türkmanlara gözdağı wermeğ istiller. Hey talihsiz ve tarixsiz beçaralar, 90 il sindirme sistemine ma´aruz qalan, her türlü eziyyet we basqının eng amnsızını gören, ona rağmen erimiyen bu asil millet, sizuw kimin çapulculara hayatta aldanıpta yem olmaz. Bozuğ inanç we ırkçılığtan gelirsewüz Yırtığ Torbadan Aw Tutusuz .. Çünkü Sünnü Türkman Şi´i qeder Si´idi, Şi´i Türkman’da Sünnü qeder Sünnüdü.. bune bele biline.

İndi geleğin bizim siyaset sehnesinde işten fazla hakat eden zewatlarımıza. Dünen Telafer, Qereteppe we Amirlide, bugün Tezexurmatıda bu faci´anı gördüğ. Tedbirlerıwüzı almazsawuz , yarında qere günü yaşamamağıwuzdan ne ma´alum? İbret we derslerden daha neçe denesine ihtiyacıwuz war? Baxın begler: yapacağıwuz ilk iş, hamsıwuz bir araya gelip Türkman Müdafa2a Kuwwatları’nın teşkiline prensipte anlaşıp merkezi hükümetten resmileşmesini sağlayacağsız.Türkman bölgelerini Türkmanlar tarafından himaye edilmesini taleb edeceğsiz, we bu talebi yerine getirilene qeder,her zamanda we her mahfilde ağrlığıwuzu qoyacağsız. Bu taleb munaqaşeye tabii tutulmaz. Bu taleb bütün Türkmanların talebidir. Sizlerden herhaxsıwuz bu talebe qarşı gelirse, Türkman kömnegini soysun başqa bir kisweyden siyaset yapsın !!

Türkmeneli’de Tezexurmatı şehdleri için 3 gün yas tutulurken, Toronto’daki "Türkmen Evi", taziye tertib etmeşti. Her tarafa mail gönderilip Türkman sitelerinde yayımlanmasına rağmen insanlarımızın bu merasime keyidsiz qalmaları , doğrusu acayibime getti. Ta´ziyede toputopuna 25 nefer warıydı.! bunun 5’i Türkiye ve Azerbaycan soydaşlarımız olmağ üzere 20 nefer Türkmanlardan hazır bulunurdu. İçlerinde,150 Km qatı’eden war onlara şapqamı qaldırram..!! Ta´ziyeye getmeğ wefatin elim tarafını degiştirmez we xefifletmez . Newar ki, wefat edene sayğı göstermeğti we yaxunlarının üzüntüsünü paylaşmağtı. Hele şehitlere, asğari bir sadaqet delalesidir, yerine getirmeğ boynumuzun borcudur ağalar !! gelmiyenler dostlarım qınamasınlar meni. Men onları safın dışında tutmuram.. Haşaa.. onlarda eng az menim qeder Türkmandılar..2 sene ewwel , Amirli Ta´ziyesini tertib eden we xariçteki Türkman bağışlarının en büyük miqdarını te´min edip, O mazlum qasabaya yollıyan arxadaşlarımız neyçin bugün yoxıydılar? yox wallah gidersem filanı gorrem !! fistikan getse men getmem !! Hazaman bu tabi´attan wazgeçileceğ? Liderlerin birleşmemesinden derd ediriğ özümüzde birbirimizi begenmiriğ gruplaşmaya (parçalanmaya) dewam ediriğ !!!
Şahxsi ixtilaflarımız, Milli görewlerin xaricinde tutmalıyığ… Bigane qalmağ bize yaqışmaz gözlerim. sürç-i lisan eylediysem, aff´ola. Faqat, Çuwaldızı ayrısına soxmadan, igneni özümüze batırağın. Bele degi dostlar?

Aucun commentaire: