samedi 10 octobre 2009

TÜRKMENLERİN MİLLİ İSTEĞİ BAŞBAKAN MALİKİYE

MİLLİ İSTEK İLETİLDİ

Muzaffer Arslan

Saygıdeğer Başbakan Nuri El-Maliki

Konu: Türkmen bölgelerini korumak için hükümet kuvvetlerine Türkmenlerin alımı

Konunun önemli olması bakımından ve Irak birliğinin en büyük destekçisi olan Türkmen bölgelerinin güvenini ve selametini güvence altına alınması bakımından, yurt dışında bulunan Iraklı Türkmen siyasi hareketlerinin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının bizlere yolladıkları mektubu ilişikte gönderiyorum.

Dikta düzeninin düşmesinden önce ve sonra, Türkmenlerin verdiği fedakarlıklar herkesçe malumdur. Türkmen bölgelerinin çoğu, terrör hareketlerinin saldırı alanı ve hedefi haline gelmiştir. Türkmenler bu terrör saldırılarının kurbanı olmuşlardır.

Bizde, bölge halkının canlarını ve mallarını acımasız terrörden korumaları için, Türkmen hareketleri temsilcilerinin, hükümet kuvvetlerinin bölge halkından oluşturulması isteklerini destekliyoruz.

Mektuplarını yüce makamınıza iletiyorum, incelemenizi ve uygun gördüğünüzü yapmanızı rica ederim.

Saygı ve teşekkürler.

Dr. Muzaffer Arslan
Cumhurbaşkanı Türkmen İşleri Danışmanı
6.10.2009

***

IRAK PARLAMENTOSUNDAKİ SAYGIDEĞER TÜRKMEN MİLLETVEKİLLERİNDENVE IRAK DEVLETİNDEKİ SAYGIDEĞER TÜRKMEN YETKİLİLERİNDEN İSTEK

Milletvekillerimiz:

Sayın Şeyh Muhammed Taqi Mevla- Irak Yüksek İslam Meclisi

Sayın Abbas Bayatlı-Irak Türkmenleri İslamcı Birliği Başkanı

Sayın Sadettin Ergeç-Irak Türkmen Cephesi Başkanı

Sayın Fevzi Ekrem- Sadr Hareketi

Sayın Feryat Tuzlu- Irak Türkmenlerine Vefa Hareketi Başkanı

Sayın Muhammet Mehdi Bayatlı-Irak Yüksek İslam Meclisi

Sayın İzzettin Devlet-Bağımsız

Sayın Hüseyin Şerif- Sadr Hareketi

Bakanımız:

Sayın Casim Muhammed Cafer- Gençlik ve Spor Bakanı

Devlet Danışmanlarımız:

Sayın Muzaffer Arslan-Cumhurbaşkanı Danışmanı
Sayın Faruk Abdullah-Başbakan Danışmanı
Sayın Hüseyin Avni- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı
Sayın Avni Ömer Lütfi- Parlamento Başkanı Danışmanı

Konu:

Türkmen bölgelerini koruyacak hükümet güçleri içine yerli Türkmenlerin yerleştirilmesi

Kendini savunma hakkı her insanın ve her toplumun en doğal hakkıdır. Bu güne kadar, Irakta, Türkmenlerin dışında, her toplum bu hakka sahip olmuştur. Telafer, Kerkük, Tuz Hurmatu, Dakuk, Yengice, Amirli ve Kara Tepe’den sonra, Taze Hurmatu kentinde meydana gelen patlama, savunmasız Türkmenlere karşı yapılan saldırı zincirinin en son örneğidir.

Bu durumdan tek bir sonuç çıkıyor o da “Türkmenlerin can güvenliği kalmamıştır”. Can güvenliği olmayan yerde, insanca yaşama imkanı kalmaz

Nitekim Irak Cumhurbaşkanı Sayın Celal Talabani ve Başbakan Sayın Nuri El Maliki ve devletin diğer yüksek makamdaki yetkilleri, Türkmenlerin mağdur olduklarını kabul etmişlerdir.

Ancak inanıyoruz ki, saldırıları kınamak çözüm getiremez, Bu konuda ciddi ve etkin önlemlerin alınması gerekir. He şeyden önce Türkmenlerin can güvenliği sağlanması gerekir.

Bu tür saldırıları önlemenin tek yolu, her bölgede bulunan, güvenlik güçlerinin (polis, ordu) yerli Türkmenlerden oluşmasıdır.

Her Türkmen siyasetçinin başlıca görevi, bu amacı gerçekleştirmek olmalıdır. Gücüne ve konumuna göre, herkesin, elinden geleni yapması, öncelikli bir milli görevdir. Bu çözümde tüm Türkmenler oybirliğiyle anlaşmaktadırlar.

Bizler, yurt dışındaki, Türkmen parti temsilcileri ve örgütleri, sözbirliğiyle diyoruz ki:

Bu düşüncenin uygulamaya geçmesi için, siz siyasetçilerimizin, baş öncelikli olarak, bu isteği, Irak devletinden ve hükümetinden resmen istemenizi ve bu isteği, tam uygulanana kadar, takip etmenizi bekliyoruz ve istiyoruz.

Tuz Hurmatu ve Taze Hurmatuda bu yönde olumlu adımlar atılmıştır ancak bu uygulamanın tüm Türkmen bölgelerine yayılmasını arzuluyoruz.

Bu isteğin yerine getirilmesinde emeği geçen tüm siyasetçiler, Türkmen tarihinde şan ve şerefle yerlerini alacaklardır. Milletimiz, yapılan bu yüce hizmeti sonsuza kadar anacaktır.

Türkmenlerin can güvenliği sağlandıktan sonradır ki, Türkmenler arası her türlü işbirliği ve geliştirme sağlanabilecektir.

Saygılarımızla,.

İmzalayanlar:

1- Irak Türkmen Cephesi Londra Temsilcisi- Sündüs Abbas

2- Irak Türkmen Cephesi Brüksel Temsilcisi- Dr. Hasan Aydınlı

3- Irak Türkmen Cephesi Ankara Temsilcisi- Sadun Köprülü

4- Irak Türkmen Cephesi Şam Temsilcisi- Aydın Selim Maruf

5- Irak Türkmen Cephesi Berlin Temsilcisi-Ganim Osman

6- Türkmeneli Partisi Fransa Temsilcisi-Murat Sarıkehye

7- Türkmeneli Partisi İsveç Temsilcisi-Yılmaz Towfiq


Dış Türkmen Örgütleri:

Amerika:
1- Bir Ocak Türkmen Kültür Derneği- Yılmaz Ali-Chicago
2- Newyork Türkmen Enstitüsü- Ali Koçak-Newyork
3- Musul Federasyonu Hareketi-Orhan Ketene-Seattle


Kanada:
4- Kanada Irak Türkleri Derneği-İsmet Necat Şükrü-Hamilton
5- Türkmen Baba Gürgür Merkezi-Halil Mahmut-Hamilton
6- Türkmen Enformasyon Merkezi-Usame Özkan- London
7- London Türkmen Derneği- Halit Sarı Kehye- London
8- Irak Türkmen Örgütü-Salih Çavuşoğlu-Ottawa
9- Türkmen Halk Partisi- Nihad İlhanlı- Ottawa
10- Kerkük Medya Gurubu-Burhan Bayatlı-Toronto
11- Kanada Türkmen Evi-Heyecan Salih-Toronto
12- Kanada Türkmen Merkezi-Kemal Dağıstanlı-Toronto
13- Türkmen Kardaşlık Ocağı-Şahin Özkan-Toronto
14- Windsor Türkmen Dernegi-Faysal Hürmüzlü-Windsor

İngiltere:
15- Irak Türkmen Hakları Savunma Komitesi-Necati Kılıncı-Londra

Hollanda:
16- Irak Türkmenleri İnsan Hakları Araştırma Vakfı-Şit Cercis-Nijmegen

Belçika:
17- Irak Türkmen Hakları Savunma Komitesi-Merry Fitzgerald-Brüksel

Danimarka:
18- Aarhus Türkmen Derneği-Cengiz Şevki-Aarhus
19- Biz Türkmeniz Gurubu-Şükran Kayacı-Kopenhagen
20- Tekaful Hayır Cemiyeti-Yurtan Kervancı-Kopenhagen

Almanya:
21- Hamburg Türkmen Derneği-Remzi Casim-Hamburg
22- Munich Türkmen Kültür Derneği-İsam Nureddin-Munich
23- Stutgart Türkmen Kültür Derneği-Necmeddin Kara-Stutgart

İsviçre:
24- Irak Türkmen Basın Konseyi-Dr.Nusret Merdan-Cenevre


İsveç:
25- Irak Türkmen Kültür Derneği-Fazıl Nasır-Goteborg

26- Irak Türkmen İnsan Hakları Örgütü-Muhammed Bayatlı-Goteborg
27- Irak Türkmen Kadınlar Derneği-Deniz Türkmen-Goteborg
28- Türkmen Adalet Derneği-Abdulgani-Hakkı-Goteborg
29- Irak Türkmen Derneği-Ali Salah-Stockholm
30- Irak Türkmen Derneği- Hüseyin Şükür-Vasteros
31- Tuz Hurmatu Gurubu-Abbas Hüseyin-Vasteros

Türkiye:
32- Kerkük Feneri Sitesi Gurubu-Dr. Ertan Beyatlı-Adapazarı
33- Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı-Fatih Türkcan-Ankara
34- Türkmen Aydınları Derneği-Fuat Tigin-Ankara
35- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği-Mahmut Kasap-Ankara
36- Türkmeneli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği-Aydın Beyatlı-Konya
37- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği-Dr. İlham Bayatlı-Konya
38- Türkmeneli Konya Öğrenci Birliği-Ahmet Kerküklü-Konya
39- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği-Mehmet Tütüncü-İstanbul
40- Irak Türkmen Basın Konseyi-Kemal Beyatlı-İstanbul
41- Musul Türkleri Gurubu-Mehmet Tahir Çam-Yalova
42- Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği- Kürşat Çavuşoğlu- Antalya
43- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği - Timur Taş – İzmir

Türkmen Eşgüdüm Merkezi
Turkmencenter@yahoo.com

Aucun commentaire: