jeudi 14 avril 2011

Gençlerimizle, Türk Milletimiz yükselecektir.

Gençlerimizle, Türk Milletimiz yükselecektir.Sadun KÖPRÜLÜIrak Türkleri çalışkan, atılgan, Milleti için özverili olarak, tarih boyunca yurtlarını, topraklarını, bayraklarını severek, kanlarıyla, canlarıyla kendilerini davaya adayarak, yorgunluk bilmeden çalışarak, sağlam, temiz babayiğit erler, gençler yetirmişlerdir,Bu gençlerimiz her bir alanda, her türlü baskıya, korku, işkenceye rağmen, milli mücadele yolunda dillerini, tarihlerini, Türkçülük kimliklerini savunarak, her zaman ön sırada, E r gibi siper de durarak, milli haklarını elde etmeye canlarını vermişlerdir.Bu kahraman gençlerimize ne kadar yakın olursak, alanı onlara bırakarak, onlara her türlü destek sağlayarak, geleceğimizi, yarınlarımızı gençlerimizle aydınlatmalıyız, yeni sıcakkanlı gençlerimiz, milletsever, atılganlık milli görev için hazır olarak, bizlerden destek, moral, yardım bekliyorlar, onları kırmayalım, onları üzmeyelim, onları uzaklaştırmayalım, onları yanımıza alalım, ellerinden tutalım, doğru, yolu öğretelim.Onları bağrımıza, gönlümüze sıkalım, içimize, yanımızda yetirelim. geleceğimiz onların varlığıyla, çabalarıyla gözlerinde yaşayan parlak umutlarla gerçekleşecek.Bizler dünya Türkleri olarak umudumuz koltuk hastaları olanlardan yanlarına Gençlerimizi alsınlar, onlara önem vermiş olursak daha güçlü olacağız, koltuğa yapışık olmayalım, koltuğu sevmeyelim, koltuk bizimle sevinsin, övünsün çalışmamış, hizmetimiz görerek ne kadar etrafımızda gençler birleşir ise o kadar milletimizin milli davası çalışması, varlığı artacaktır.Gönlü milliyetçilik, Türkçülük aşkıyla dolan gençlerimiz Milli Mücadele yollarımızdan hiçbir zaman ayrılmadılar, sağlam doğru ilkelerle yetişerek, atalarımızın izinde yürüyen, yorulan Türk gençliğimiz, özgür milli Türkçülük duygusuyla, aşkıyla, güçlü, iradeli olarak, her zaman milli davamızı başardılar.16- 30 yaşları arasında tüm Türk dünyasında idam olan, hapishanelere atılan çoğunluk ağabeylerimiz yanında öğrenci, gençlerimiz olmuştur.

Bu rağmen gençlerimiz dışlanarak, onlara görev vermemektedir, onları dar, hasta kafalar çalışma alanından uzaklaştırmaktadırlar.

Ayrıca milliyetçi, Türkçü ağabeylerimizin çoğu işbirlikçiler, Millet sevmeyenler tarafından Türkçülük nedenlerden dolayı milli davadan, çalışma alanından uzaklaştırılarak, onları yok etmeye çalışıyorlar.

Günümüzde Orta doğuda Dikta rejimlere karşı olan ayaklanma, gösterişler gençlerin, temiz sağlam insanların iş başına, koltuğa zorla gelenlere karşı bir yanıt olmuştur.

Arak baskıda, acı günlerde yaşayan işkence gören milli dava adamları tüm Türk dünyasında söz sahibi olarak mücadelelerini tüm ajanlara, işbirlikçilere karşı yürüterek, canlarıyla, kanlarıyla utkuyu elde ederek, parlak geleceğe varmak için kutsal görevlerini gençlerimizle birlikte başaracaklardır.Atılgan, gençlerimiz milli hareketimizi ileriye götürmekle, sağlam çalışmaları ile varlığımızı tüm evrene, uluslara onur töresini her bir alanda yaymak, tanıtmak için, atılgan, yiğit öncümüz olarak görünmektedirler.Türkçülük Milliyetçilik ilkelerini doğrudan canlandırmakla, gelecek için Milli duygusuyla coşarak, geceli, gündüzlü yorulan genç kuşaklarımızı yetiştirmekle, milletimizin yararı için, örgütlenme, teşkilatlanma, ilerlemelerini sürdürmekle, milletimizin planladığı haklarını yüce tarihini bildirmekle, duygusal bilinçli kuşaklar yetiştirmekle, gençlerimize önce güvenç, değer, önem vererek, ve kendimizden, ilkemizden onları ayırmadan, yanlarında olmalıyız.Gençlerimizin milliyetçi atılganlıkla kültürlerinin, güçlü, olmasını göstererek, her bir milli yol ile üstüm çalışmaktadırlar.Milli Türkçülük davamızın sürmesi, Türk öğrencilerimizin milletimizin birliği için, mücadelemiz sona dek gençlerimizle sürecektir, beklenen umuduna erecektir.Irak Türkleri gençlerinin mücadelesi milletimiz ereklerine ulaşmak için, büyük özveride bulunarak, gelecek kuşağın doğru, sağlam kutsal temeller kurması için, sürekli olarak bilgilenme alanında birleşerek, çalışmaktadırlar.Onların yanında olmakla ellerinden tutarak güvence niteliğini, milletimize taşımakla, birlik içinde yaşamakla, Türk milletimizin çekmiş olduğu acıları paylaşmakla, gençlerle, ağabeylerimizin aralarında, kardeşçe sevgi bağını güçlenmekle, barış, huzuru istikrarı sağlamaya önemli, faktör haline gelmelidir, çünkü gençlerimiz parlak geleceğimizin temel milli gereğidir, ereğidir, sünmeyen meşalesidir.Gençlerimiz Türk milletimizin gözbebeği, parlak geleceğini kuran, atılgan varlığımızdır. Ve yeni yarınlarımızın önderidir millet tarafından seçilecek Lider kadrosudurBizler onlarla gözümüzü açarak, yolumuzu görmekteyiz, milli duygu taşımakla, ümitlerle giderek milli öğrenci, gençlik hareketi, yüce tarihi tüm Türkmenelinde ve Türk dünyasında birlikle, beraberce kurulmalıdır ve onları bilgilendirerek yetiştirmeliyiz, yetirerek tanıtmalıyız.

Böylece Türk gençlerimiz, öğrencilerimiz, birliklerini ve milli hareketlerini koruyarak,

Gençlerimiz kendi kutsal yüce tarihini ve kültürünü, gelenek, göreneklerini korumak için, doğru güçlü mücadele vermekle, Mücadele yolunda kanlarını, canlarını sürekli adayarak, kutsal Türkçülük, milliyetçilik meşalesini yarınlar için, bu umutlu, parlak günler için, inanç iradesiyle, elde tutmak, davaya güç katarak milli mücadele yolunu dün başarmış oldukları gibi gençlerimize inanarak, bugünde iyice biliyoruz başaracaklar, çünkü onlar iyice Türk anne, baba öğüdü ile millet sevgisiyle büyümüşlerdir.Biliyoruz, inanıyoruz her zaman milli görevlerini içlerinde olan Türkçülük duygusuyla, aşkıyla başaracaktır.Türk milletimiz, aydın sağlam bir gelecek, milli dava yaratmak için, yeni kuşakları öğrenci gençlerimizi, iyi bir durumda, özellikle güçlü, duygulu olmak için kendilerini yetiştirmektedirler, çalışmaktadırlar.Bu Milli dava yolunda başarılı olmak için bu günden teşkilatımızı öğrencilerimiz için, gerçekleştirmek amacıyla, onları her bir yandan desteklemeliyizGençlerimiz üstün çalışmalarıyla, Politika, Ekonomik Enformasyon, Kültür, Sanat, Edebiyat, Spor ve iletişim gibi alanlarda iyice bilgilendirmekle, yetiştirmekle, onlarda bundan sonra en üstün büyük hizmetler milletlerine sunacaklardır.Umarız tüm Türkmen kuruluşları,

parti, Dernek, Hareketler, Örgütler, Türk dünyamızla milli mücadele, öğrenci gençlerimize destek , önem moral vermelerini, ümit ederiz..

onların yükselmesi Türk gençliğine bağlıdır.Bizler Gözbebeklerimiz olan gençlerimizin her an yanlarındayız her türlü yardıma, çalışmaya gelecek gençlik dünyasının milli mücadeleci dava adamaları olarak ve liderlik konumunu taşan gençlerimize canımızı, kanımızı adamaya yanlarında olmaya söz veriyoruz.

Var olsun, yaşasın gelecek, yarınlarımıza parlak umutlar, sonsuza dek güneş gibi doğarak gülümsemeyle mutluluk aydınlık saçan gençlerimizBu büyük milletimizin gözleri gençlerinde, öğrencilerinde, yaşlısında, kadınındadır, kızlardadır, onlarla tüm haklarımızız alınacak gerçekleşecektir.Bizler Irak Türkleri olarak gençlerimizle birlikte, Kerkük, Erbil, Musul, Diyala, Vasit, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Kifri,Telafer Altunköprü, Davuk, Beşir, Tisin, Yengice, Bastamlı ve öteki köy, bucak, ilçelerimizle, topraklarımızı, yerlerimizi, Türk dünyamızı koruyarak, ölene dek, hiçbir taviz vermeden, vermemeliyiz.Okulumuzu aydınlatmakla, yorularak, çalışmakla üstün, sağlam, milli düşünceli gençlerimizi, öğrencilerimizi, milli şuur Türkçülük düşünce, onuru, töresi, duygusuyla yetiştirmekle, Irak Türk milletimizin haklarını elde etmek için anayasal, milli, tarihsel haklarımızı almak için, gençlerimizi büyüterek, geleceği onların gözleriyle, görmeliyiz ve onlarla milli haklarımızı, Kerkük’ümüzü Türkmen elimizi, Türk dünyamızı

korumalıyız.

Aucun commentaire: