mercredi 23 janvier 2013

Emine Bozkurt, a member of the European Parliament, spoke about the Turkmens and Assyrians in Iraq in the parliament session on January 16EmineBozkurt

Emine Bozkurt, a member of the European Parliament, spoke about the Turkmens and Assyrians in Iraq in the parliament session on January 16.

Ms. Bozkurt brought attention to the unsatisfactory and deteriorating humans rights of Assyrians and Turkmens in Iraq.


Below are Ms. Emine Bozkurt’s remarks:

The news coming from Iraq is not very pleasant. Tensions among religious and ethnic groups are on the rise, and the situation in the country is deteriorating. At such a critical time, the EU is concluding a Partnership and Cooperation Agreement with Iraq.

In the early days of this year, a 54-year-old Assyrian woman was killed. She was not the first to be murdered because of her religion. Assyrians in Iraq do not feel safe; their churches have been attacked, perpetrators have not been brought to justice. They do not have their own police to protect them.
Turkmens of Iraq are also alarmed over a wave of assassinations and abductions targeting their community. They face discrimination in the labor market and suffer from arbitrary detentions.

I support the Partnership and Cooperation Agreement, not despite of, but because of these problems. The people of Iraq need a deep, sustainable democracy based on human rights, equality and rule of law. However, how is the EU going to make sure that these principles are being upheld? Can all the religious and ethnic groups depend on the support of the EU?

Steun voor Partnerschap- en Samenwerkingsovereenkomst EU – Irak

http://www.socialistenendemocraten.nl/nieuws/2013/01/Steun+voor+Partnerschap-+en+Samenwerkingsovereenkomst+EU+-+Irak

donderdag 17 januari 2013
Vandaag heeft het Europees Parlement in Straatsburg ingestemd met de Partnerschap- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en Irak. Emine Bozkurt, lid van het Europees Parlement namens de PvdA, spreekt haar zorgen uit over de situatie in het land:“De precaire mensenrechtensituatie in Irak is een belangrijke reden om de banden met Irak te versterken. Hierdoor kan de EU het land beter aanspreken op haar mensenrechtenbeleid. De Iraakse bevolking heeft behoefte aan een duurzaam democratiseringsproces met aandacht voor mensenrechten en het versterken van de rechtstaat. Het is van belang voor de stabiliteit in het land en de regio dat de EU dit proces in Irak ondersteunt.”

Terwijl de PSO wordt ondertekend, is de mensenrechtensituatie in Irak nog steeds zeer zorgwekkend. De Iraakse grondwet biedt op papier waarborgen voor fundamentele vrijheden en mensenrechten, maar de spanningen tussen religieuze en etnische groepen in de samenleving lopen alsmaar op. Zo werd begin dit jaar een 54-jarige Assyrische vrouw vermoord wegens haar religieuze achtergrond. Ook de Iraaks-Turkmeense gemeenschap wordt geconfronteerd met ontvoeringen en moorden. De politiediensten beschermen deze gemeenschappen totaal niet.

 De EU zal door de PSO meer druk moeten uitoefenen op de Iraakse regering om de mensenrechten van alle bevolkingsgroepen en minderheden gelijk te beschermen en te verbeteren.
De PSO is de opvolger van de reeds bestaande Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en vormt het eerste rechtskader voor Europese betrekkingen met Irak. Er wordt onder andere in vastgesteld dat er een politieke dialoog zal plaatsvinden tussen de regio’s. Ook worden er handels- en investeringsregels vastgelegd die in lijn zijn met de eisen van de Wereldhandelsorganisatie.

Aucun commentaire: