samedi 11 février 2012

Irak Türkmen Cephesi BİLDİRİ

BİLDİRİ
Kerkük, Musul ve Salahattin’de devam eden arazi mülkiyetleri sorunu ve çekişmeleri Irak’ta siyasi ilerlemenin sağlanmasını önünde engeldir, bu sorun ırkçı nedenlerle işgal edilen ve kamulaştırılan arazileri içine almaktadır.

Müliyet davaları heyeti, oldukça yavaş ilerleyen çalışmasının yanısıra, sanki açılan bütün davalar sonuçlandırıldı gibi davranmaktadır. Heyet Kerkük, Tuzhurmatu, Salahattin ve Beled subelerinin davalarını birleştirmiştir buna gerekçe olarak ise açılmış olan davaların % 90 nın sonuçlandırıldığı yönündedir, gerçekte ise sadece cok az sayıda dava sonuçlandırlmış veya temyiz mahkemesinden kararın kesinleşmesi beklenmektedir ki kararların onanmadan tekrar ilk derece mahkesine gönderilmesi muhtemeldir. Örneğin Tazehurmatuda açılan 8000 davadan daha 2700 Temyize götürüldü, Beşir’de ise 1422 davadan sadece 303 tanesi hakkında karar çıktı, sonuçlandırıldı denilen davalar hakkındaki kararlar daha kesinleşmemiştir.

Irak Türkmen Cephesi bu birleştirme kararının, arazilerin gerçek sahipleri arasında şüphe uyandıracağını ve hemen iptal edilmesi gerektiğini talep eder. Kerkükte ve işaret edilen bölgelerde Heyetin ciddi bir şekilde çalışması ve hakkın gerçek sahiplerine iade edilnmesi gerekmektedir. ITC Nisan 2003’ten önce arazilerine el konulmuş, sadece Türkmenlerin haklarını talep etmemektedir aynı zamanda Kerkük’ün gerçek ahalisinden olan bazı Kürt ve Arap vatandaşların da haklarını talep etmektedir. Irak Anayasasının 123. Maddesi heyetin bağımsız olarak görevine devam etmesini belirtmektedir, Kanun çerçevesinde çalışmalarını yürütecektir.

Irak Türkmen Cephesi temyiz aşamasında olan davaların, arazilere el koyan devrim komuta konseyi ve Kuzey komisyonunun kararlarını iptal edecek olan Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına kadar bekletilmesi ve Kerkük’ün gerçek ahalisine zarar veren Parlamentonun 2010 yılında çıkarılan 13 sayılı kanunda hızla değişikliğe gidilmesi gerektiğini bildirir.

kerkuk.net

http://www.kerkuk.net/?p=9872

Aucun commentaire: