vendredi 31 mai 2013

IRAK TÜRKMEN BASIN KONSEYİ KURULTAYI 5. TOPLANTISIIRAK TÜRKMEN BASIN KONSEYİ KURULTAYI

5. TOPLANTISI


Türkmen Basın Konseyi Kurultayı “Zamanında Doğru Haber Doğru Yorum” sloganıyla

18 – 19 Mayıs 2013 tarihinde beşinci kurultayını İstanbul’da düzenledi.

Kurultaya Irak’ın Kerkük, Bağdat, Erbil, Musul, Telafer ve Tuzhurmatu bölgelerinden

katılanların yanı sıra, ABD, Kanada, Almanya, İsveç, Fransa, İngiltere, Mısır ve Belçika’dan

yüzün üstünde medya mensubunu ve kalabalık bir davetli kesimi katıldı.

İki gün boyunca düzenlenen oturumlarda, Medyanın Siyasete Etkisi, Sosyal Medyanın

Toplumdaki Etkisi, Haberde Aranan İlkeler ve Özellikler, Özgür İfade, Sanal Medya ve

Türkmen Medyası, Medyada Gençlerin Sorumluluğu, İnternet Yazarlığı, Görsel Medya ve

Seyirci gibi konular ele alınıp detaylı şekilde tartışıldı.

Toplantının açılışında Türkiye Cumhurbaşkanının kurultaya yönelttiği tebrik mesajı okundu.

Sayın Cumhurbaşkanı mesajında Türkmenlerin Irak’ın üçüncü asli unsuru ve Irak’ın ayrılmaz

bir parçası olduklarını vurgulayarak bu kurultayın Türkmen basını önünde yeni ufuklar

açması dileğinde bulundu. Mesaj Sayın Cumhurbaşkanı Ortadoğu Başdanışmanı Erşat

Hürmüzlü tarafından okundu.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kurultaya gönderdiği tebrik mesajında Türkmen

basınının hedeflerinin gerçekleşmesi temennisinde bulundu.Kurultaya Arap ve yabancı basın mensuplarından, başta Irak Gazeteciler Cemiyeti başkanı

Muayyed El- Lami olmak üzere, Azerbaycanlı edebiyatçı ve yazar Prof. Dr. Gazanfer

Paşayev, Eyad El- Zamili, Sermed El- Taii, Gazvan Casim, Dr. Nebil Casim, Abdulcabbar

Vahit Abd, Merry Fitzgerald ve Dr. Barbara Aziz katıldı.

Türkmen Basın Konseyi başkanı Kemal Beyatlı kurultayda yapmış olduğu konuşmada Irak

yetkili mercilerini Türkmen basınına ve bu sektörde çalışanlara destek vermeye davet etti.

Kurultayın hazırlık komitesi üyesi Şükran Kayacı da konuşmasında kurultayın hedefinin

Türkmen medyası mensupları arasında yardımlaşmanın temellerinin atılması, medyanın rolü

hakkında fikir teatisinde bulunulması olduğunu dile getirerek, Türkmen basın konseyinin bir

yargı ya da yürütme organı olmadığını ve ana hedefinin Türkmen basınını ilgilendiren

konularda fikir beyan etmek olduğunu vurguladı.

KURULTAYIN SONUÇ BİLDİRİSİ

Kurultay toplantılarının sonunda katılanlar tarafından seçilen sonuç bildirgesi taslağını

hazırlama komisyonunun önerisi okunarak oylamaya konuldu ve sonuç bildirgesi oybirliğiyle

kabul edildi.

SONUÇ BİLDİRİSİ:

Türkmen Basın Konseyi Derneği tarafından düzenlenen 5. Irak Türkmen Basın Konseyi

Kurultayı, 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da toplanmıştır. “Zamanında Doğru

Haber Doğru Yorum” başlığı altında toplanan Kurultaya Irak’ın Bağdat, Kerkük, Erbil,

Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Altunköprü gibi Türkmeneli’nin değişik bölgelerinden; Arap

dünyasından, Türkiye’den, Can Azerbaycan’dan, Avrupa’nın Danimarka, Belçika, Almanya,

İngiltere gibi şehirlerden, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’dan 100’e yakın delege

katılmıştır.

Gazete, Dergi, Televizyon, Radyo, web sitesi ve diğer iletişim araçlarında görev yapan

Kurultay delegeleri, birçok sorunu ele almıştır. Kurultayda Medyanın Siyasete Etkisi, Sosyal

Medyanın Toplumdaki Etkisi, Haberde Aranan İlkeler ve Özellikler, Özgür İfade, Sanal

Medya ve Türkmen Medyası, Medyada Gençlerin Sorumluluğu, İnternet Yazarlığı ve Görsel

Medya ve Seyirci gibi temalar işlenmiştir.

Beşinci Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı Sonuç Bildirisinde aşağıdaki maddelerde

görüş birliğine varmıştır:

1. Özgür Basın ve Özgür ifade demokratik gelişmenin vazgeçilmezidir. Irak Hükümeti

tarafından Basın ve İfade Özgürlüğünün güvence altına alınmasına,

2. Son 10 yıl içinde yaşamını kaybeden Iraklı ve özel olarak Türkmen medya şehitlerini

minnet ve rahmetle anıyoruz. Basın şehitlerinin aileleri ile çocuklarının da sosyal güvenceye

kavuşturulmasına,

3. Şu anda zor koşullarda görevlerini yapan medya mensuplarının özel biçimde korunmalarına

ve sosyal haklarının güvence altına alınması için, devlet nezdinde girişimlerde bulunulmasına,

bu arada yaşadıkları trajediye, Türk ve dünya kamuoyunun dikkatinin çekilmesine,4. Irak’ta Türkçe eğitimine önem verilmesine, Irak Üniversitelerinde hem dil ve edebiyat, hem

de iletişim ve medya alanında mevcut ve kurulacak olan üniversiteler ve bilim kurumlarında

saygın yerini almasına ve desteklenmesine,

5. Medya ve iletişim alanında hızlı biçimde yetişmeleri için Türkmen gençlerine öncelik

verilmesine,

6. Türkmenlere yapılan saldırıların, merkezi hükümetle Kürt Yerel Yönetim arasında

ihtilafların arttığı döneme rastlaması da manidardır. Saldırılara maruz kalan yerlerin çoğu da

Irak’ta ihtilaflı bölgede yaşayan silahsız ve savunmasız Türkmen şehirleridir. Türkmenleri,

yaşadıkları bölgelerden göç ettirmeye zorlamaya ve yıldırmaya yönelik bu kanlı eylemlerin

durdurulması için, Irak içinde merkezi hükümeti, Kuzey Irak Yerel Yönetimini, Irak dışında

da Birleşmiş Milletleri ve Türkiye’nin konuyla yakından ilgilenmesine,

7. Türkmen Basın Konseyi Derneği ve Irak Türkmen Basın Kurultayının Irak topraklarında ve

Türkmeneli bölgesinin her hangi bir köşesinde kurulması bütün katılımcıların dileğidir.

Bunun gerçekleştirilmesi için Türkmeneli Medya mensuplarına büyük bir görev düştüğünün

hatırlanmasına ve derhal gereken girişimlerin yapılmasına,

8. Beşinci Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı’nın gerçekleşmesine yardım eden ve katkı

sağlayan Irak ve Türkiye’deki kuruluşlara minnet ve şükranlarımızın iletilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İstanbul, 19 Mayıs 2013
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2013523_tbksite.pdf

Aucun commentaire: