dimanche 12 janvier 2014

ORSAM Türkmen Araştırmaları ProgramıORSAM, 2009-2014 yılları arasında Irak Türkmenleri Programı kapsamında toplantı, rapor, makale, internet sitesi (Türkçe ve İngilizce) yazıları ve söyleşilerden oluşan 2009’da 99, 2010’da 181, 2011’de 85, 2012’de 89 ve 2013’te 34 olmak üzere toplam 488 çalışma üretmiştir.

2009-2014 yılları arasında Irak Türkmenlerini konu alan 40 toplantı yapılmıştır. Irak Türkmenlerin güncel sorunlarını konu alan bu toplantıların 15’i Türkmen Aydınları Toplantısı’dır. Iraklı Türkmen aydınlarının bir araya gelmesi, hem Irak’ta hem de Irak dışında yaşayan Irak Türkmenlerinin sorunlarını tarafsız bir ortamda konuşabilmesi ve bu sorunlara çözüm üretebilmesi amacıyla yapılan Türkmen Aydınlar Toplantılarına 2009 yılı içerisinde, 15, 2010 yılında 23, 2011’de 16 ve 2012 yılında da 3 olmak üzere toplam 57 Türkmen aydını konuşmacı olarak katılmıştır. Toplantılardaki tüm konuşmalar tam metin olarak ORSAM Internet Sitesinden (www.orsam.org.tr) kamuoyuyla paylaşılmıştır. Böylece Türkmen Aydınları Toplantılarıyla kamuoyu Türkmenlerin sıkıntı, düşünce ve isteklerinden haberdar olurken, aynı zamanda Türkmenlerin kendilerini ifade etmeleri ve tanıtmaları açısında önemli bir platform oluşmuştur.

ORSAM, Irak Türkmenleri konusunda bir ilki gerçekleştirerek, saha araştırmasına dayalı uluslararası 22 rapor yayınlamıştır. ORSAM’ın Irak Türkmenlerine ilişkin hazırladığı raporlar, Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı coğrafyalara yapılan ziyaretler ve bu ziyaretlerde elde edile bilgiler ve belgeler ışığında hazırlanmıştır. Bu raporları diğer çalışmalardan ayıran en önemli husus, birincil kaynaklara dayanmasıdır. ORSAM, Irak Türkmenleri konusunda bir ilki gerçekleştirerek, saha araştırmasına dayalı uluslararası raporlar yayınlamıştır. Irak Türkmenleri hakkında 2009’da 3, 2010’da 5, 2011’de 7, 2012’de 4, 2013’te 3 olmak üzere yayınlanan 22 rapor dört dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca) yayınlanmıştır. Bu raporlar Irak Türkmenlerini konu alan fakat Irak dışında yayınlanarak uluslararası mahfillere ulaştırılan ender çalışmalardır.


Metnin Tamamı

   
   

Aucun commentaire: