samedi 27 décembre 2008

Irak Türkmen Cephesine mensup bildiriyi yalanlıyoruz


Irak Türkmen Cephesi'nin enformasyon dairesi (Hawlir) gazete'sinin bu ayın 24'unde yayınlanan 434 sayısında sayın Dr.Sadettin Ergeç'e mensup demecini yalanlıtor,gazete'de şöyle denilmiş :Cephe sayın Masud Barzani ile gelecek haftada görüşecektir.aynı demeci (Rozname) gazetesi'de bu ayın 25'nde çıkan 371 sayısında tekrarlamıştır.yurt dışında bir ziyaret'te bulunan sayın Dr.Sadettin Ergeç kendisi Hawlir gazetesine böyle bir demecte bulunmadığını söyledi,Hawlir gazetesinin muhabiri Tanya Kurdi söylediğine göre Ergeç hawlir gazetesi ile bir görüşmede demecini vermiştir.
Yine ITC enformasyon dairesi (kurdistan raport) gazetesinde ITC'nin resmi adıyla konuşan sayın Ali Haşim Muhtar oğluna mensup(ITC koşulsuz sayın masud barzani ile görüşmeye hazırdır)yazılanları yalanladı.sayın Muhtar Oğlu aynı gazeteye şöyle demeştir : ITC barzani'den bir ziyaret davetini kabul edecektir ama görüşmek başlayınca ITC'nin kırmızı çizgilerini geçmemek şartıyla,sayın Muhtar oğlu söyledikleri gazete tarafından tamam'en yanlış yönlendirilmiştir.
ITC yanlızca bir ziyaret davetini kabul edecektir,ama siyasi görüşme için ITC'nin şartları vardır,bunlardan: anayasal ve kanun'en bitmiş140 madeye hiç dayanmamak,Erbil'de 2005 nisan ayında ITC'nin el konulan tüm malarını geri vermek, Erbil'de ITC'nin büro'sunu yeniden açmak ve yeniden bayrağını gönderde görmek ve yıllardan beri Erbil'de ve hiç bir kanuna dayılı olmayan tutuklu Emir İzzet'i serbest bırakmak.
ITC sayın cumhur başkanı Talabani'ye bu şartları bildirmiştir ve kendisi bu iki meseleyi çözeceğine söz verdi ama kendisi bu iki meselenin çözümü zaman'a ihtiyacı vardır,ITC'nin bildirisi bu söz vermeye işaret etmiştir, sayın Talabani ile ayın 12'sinde görüştüğünden sonra .
Enformasyon dairesi şunu bildirmek istiyor :hiç bir kişi'nin ITC'nin yerine konuşma yetgisi yoktur ve resmi görüşü ancak kendi resmi sözcüsü sayın Ali Haşim Muhtar Oğlu ve bizim daire tarfından belirlenir.
Eenformasyon Ddairesi

Aucun commentaire: