dimanche 23 août 2009

'Peshmerga's zijn racistisch'

Kerkuk, 22 augustus 2009 -

Volgens de Arabieren en Turkmenen in Kerkuk doet het voorstel van VS-generaal Raymond Odierno om Koerdische Peshmergatroepen de betwisten gebieden zoals Kerkuk te laten beschermen, de onenigheden tussen de verschillende volkeren die er wonen alleen maar verergeren.

"Het voorstel van het commando van de Amerikaanse troepen onder leiding van Raymond Odierno maakt de onenigheden tussen de verschillende groeperingen in Kerkuk moeilijker en zwaarder," volgens Sheikh Hasan Saleh, de fractievoorzitter van de Arabieren in de provinciale raad van Kerkuk (Kirkuk). Saleh riep zelfs het Iraakse leger op om de controle in zijn geheel over te nemen tussen Bagdad en de Koerden territoriaal betwiste gebieden die "door de racistische Peshmerga-troepen lijden".

Een woordvoerder van het Turkmeense Front, Ali Hashim Muxtaroglu vond dat het voorstel van Odierno het verdrag tussen Bagdad en Washington ondermijnt. "En het stationeren van Peshmerga-troepen daar is een reden voor de verslechtering en vermoeilijking van de situatie in die gebieden," aldus Muxtaroglu.

Mohammed Kemal, van de Koerdische lijst in Kerkuk is het daar niet mee eens en zei over het onderwerp: "Het weigeren van het voorstel van Odierno van de kant van de Arabieren en Turkmenen is zonder enkel wettelijk bewijs. In het bijzonder stelt de wet dat Koerden hun troepen in die regio's kunnen stationeren," aldus Koerdisch politicus Kemal.
© Rudaw / Radio Sewa
http://www.rudaw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2252:peshmergas-zijn-racistisch&catid=154:algemeen&Itemid=83

Aucun commentaire: