vendredi 25 mars 2011

“ITC Başkanı Dr.Sadettin ERGEÇ,Kerkük' te ITC Başkanlık makamında, Telafer Türkmen Aşiret ve Ayan Meclisi heyetini kabul ederek görüştü”

Rapor
Konu / ITC Başkanı Dr.Sadettin ERGEÇ, Telafer Türkmen Aşiret ve Ayan Meclisi'nden Bir Heyeti Kabulü...

“ITC Başkanı Dr.Sadettin ERGEÇ,Kerkük' te ITC Başkanlık makamında, Telafer Türkmen Aşiret ve Ayan Meclisi heyetini kabul ederek görüştü”

Görşmede ,Irak ve Türkmenlerle ilgili son gelişmeler ele alındı.
Dr. ERGEÇ,heyeti kabulünde,"dost ve kardeş ülke Türkiye' nin himayesinde,Telaferliler arasındas varılan uzlaşmayı,sevinçle karşıladığını" söylüyerek,"Türkiye nin etnik ve mezhepsel fark gözetmeksizin her zaman Iraklıların yanında yer aldığını" dedi .

Dr.ERGEÇ,"Irak Türkmen Cephesi,her zaman Türkmenler için, sadık bir kucaklayıcı,meşru haklarının yılamaz savuncusu,insani yaşamsal isteklerini karşılıyan şefkatlı babacan bir himayetçi olmuştu ve öyle kalmaya devam edecektir" diyerek, "Telafer' in güçlü olması Türkmenlerin güçlü olması demektir ve Allah muhafaza Telafer zayıf düşerse o zaman Türkmenlerde zayıflaşacak ve dolayısıyla Irak'ın varlığı ve istikrarının devamlılığı ve ulusal birliği zayıflıyacaktır"diye sözlerine devam etti.

Bu arada,Dr.ERGEÇ, Telaferliler arasında kardeşlik ruhuna vurgu yaparak ," ITC'nin, Telafer'de gerçekleştirilen uzlaşma sürecini sürdürmek için,her türlü hayırlı çabaların arkasında olduğunun"altını çizdi.

Telafer Türkmen Aşiret ve Ayan Meclisi Başkanı Sayın Hazım HİMMETOĞLU' da yaptığı konuşmada,"kendilerinin kardeş komşu ülke Türkiye' ye, himaye ettiği ve kucakladığı Telaferliler arasında ki uzlaşma insiyatifine karşı,minnet ve şükran duyduklarını, Telaferlilerin arasında kardeşlik uzlaşmasını sağlam bir zemine eriştirene kadar ,varılan uzlaşmanın aktivasyonunu sürdürmek ve bileşenlerini pekiştirmek için şiddetli bir şekilde istekli olduklarını",belirtti.

Irak Türkmen Cephesi
Başkan -Ofisi
*********************************************************************
تقرير

الموضوع / استقبال الدكتور سعد الدين أركيج لوفد مجلس عشائر وأعيان التركمان في تلعفر

Aucun commentaire: