vendredi 3 avril 2009

Türkmenlerin Dünyaya Sergiledikleri Belirsizlikler- Birinci Bölüm


Türkmenlerin Dünyaya Sergiledikleri Belirsizlikler- Birinci Bölüm
Orhan Ketene

2 Nisan 2009

İnsanlar belirsizliği sevmezler. Mesela bir mağazaya gidildiğinde fiyatı belirli eşyalar tercih edilir, fiyatsız olanlara ya bakılmaz veya en sonda bakılır.

Siyasettede durum aynıdır. Belirli olan konular kolayca anlaşılır ve hakkında karara çabuk varılır, belirsizler ise, ya daha sonra incelenmek üzere bir kenara itilir veya hepten bırakılır, çünkü insanların zihnini yorar.

Türkmenler uzun bir zaman dünyadan soyutlandılar, son 20 yıldan beri dünya, Türkmenleri hafif bir şekilde de olsa duymaya başladı. Ama çok belirsiz bir şekilde.Bu belirsizlik, dünyayı yöneten Batı ülkelerinde had safhaya varmış durumdadır. Zira onların gördüğü kadarıyla Türkmenlerin hemen hemen her şeyi belirsizdir.

Şöyle ki:

1- Türkmenlerin İngilizce adları belli değil:

Türkçe adları net bir şekilde belirli olmasına karşın (Tekil: Türkmen, Çoğul: Türkmenler). İngilizcede ise:

Tekil: Turkmen, Turkman, Turkoman, Turcoman, Trukman, Turukman, Turkuman, Torkeman....v.s. Çoğul: Turkmens, Turkmen, Turkmans, Turkomans, Turcomans, Turkomen, Turkomens, Turukmans, Turkumans......v.s.

2- Türkmenlerin şehir adlarının latince yazılışı belirsizdir:

Kerkuk, Karkuk, Kirkuk, Karkouk.

Telafer, Tel Afar, Talafar, Talla’far.

Musul, Mosul, Mousil, Mawsil.

Erbil, Arbil, Irbil.

Altun Kopru, Altun Kupri, Alton Kopru, Alton Kupri.

Tawukh, Tawuq, Tavuk, Tawoq, Daquq.

Tuz Khurmatu, Tuz Hurmatu, Toz Khurmatu, Toz Khormato.

Qara Teppe, Kara Tepe, Qara Tappa

Khaneqin, Hanekin, Khanaqeen.

Qizlarbat, Kizlarbat, Kizil Ribat, Sadiye.

Qaraghan, Karagan, Jalawla, Celevla.

3- Türkmenlerin nüfusu belirsizdir: 200.000, 400.000, 800.000, 1 milyon, 1.5 milyon, 2 milyon, 2.5 milyon, 3 milyon, 3.5 milyon, 4 milyon,....v.s. Dünya ansiklopedilerinde Türkmen nüfüsunu 200.000-3.5 milyon arası gösterirler ki bu bilgisayar çağında belirsizliğin en çarpıcı örneğidir.

4- Türkmenlerin haritası belirsizdir: Türkmenlerin Irakta yaşadığı bölge olan Türkmeneli’nin haritası konusunda, Iraktaki Türkmen yerleşim alanlarıyla, Milli Bölge birbirine karıştırılıyor. Bir görüşe göre Türkmeneli, tüm Musul bölgesidir, diğer görüşe göre Telaferden Mendeliye bir başka görüşe göre Bedreye uzanan bir çizgidir. Bu çizgi bazan kalınlaşıp, Türkmen şehirleri arasındaki Arap, Kürt ve Asuri bölgelerinide içerir. Bir başka görüşe göre Bağdat güneyindeki Kara Güllü oymağının yerleşim alanları olan Aziziye, İskenderiye bölgesinide içerir.

5- Türkmenlerin tarihi belirsizdir: bir görüşe göre: Sümerlerden gelmedirler (6000 yıl önce) başka görüşe göre: Sasan Fars imparatorluğu döneminde gelmişler ve orta Fıratta onlarca prenslikler kurmuşlar, Banuklular ve Batuklular gibi (1500+ yıl önce) Bir başka görüşe göre Emeviler bunları Basraya getirmişler (1300 yıl önce) Diğer bir görüşe göre Abbasiler (1200 yıl önce) bir başkasına göre Selçuklular döneminde gelmişler(950 yıl önce). Başkalarıda Safevilerin getirttiğini söyler. En sonuda Osmanlı 4. Murat tarafından getirtildiklerini söyler (360 yıl önce).

6- Türkmenlerin seçtiği siyasi gurup belirsizdir: Normalde, bir millet, özlemlerini yansıtan ve bu özlemleri gerçekleştirmeye çalışan siyasi bir örgütü seçer ve ona oyunu verir. Dolayısıyla bu örgüt o milletin hacmini gösterir. Ama 2003’ten bu yana yapılan seçimlerde, en büyük Türkmen siyasi kuruluşu olan ITC’ye gelen oylar hiçbir şekilde Türkmenlerin hacmini yansıtmamıştır. ITC’nin dışında bir sürü milliyetçi ve dinci partiler vardır ki ya seçimlere girmemişlerdir veya Arap partileriyle işbirliği yaparak sembolik milletvekillikleri almışlardır. Dolayısıyla, Türkmen oylarının gerçekten kimlere gittiği belirsizdir. ITC’nin bu kadar düşük oy alması hem Irakta hemde dünyada Türkmen görüntüsüne çok zarar vermektedir ve düşmanların, Türkmenlerin çok küçük bir azınlık oldukları savını desteklemektedir.

7- Türkmenlerin siyasi amacı belirsizdir: Kimisine göre Musul bölgesi olarak Türkiyeye bağlanmak, kimisine göre Iraka bağlı, eşit ortaklıklı üçlü Kuzey (Musul) federasyonunda özerk Türkmeneli hükümetini kurmak, bir diğerine göre Bağdada bağlı özerk Türkmeneli devletini kurmak. Başkasına göre üniter Irak içinde yerel hükümete sahip olmak, başkasına göre üniter Irak içinde nüfus sayısına orantılı olarak yönetimden pay almak. Bir diğeri ise millet neye karar verirse o olsun diyor. Bazısı, Kürtler ne aldıysa onu istediklerini, hele hele bazılarının amacı ise sadece Kürt düşmanlığıdır, hiç bir hak istemezler, sadece Kürt olmasın, yöneticileri ne olursa olsun diyorlar.

Bu kadar karışık ve çapraşık amaçlar sonucunda, siyasi gündem de karışık ve çelişkili oluyor. Kimisi Şii Araplara bağlanıyor, diğerleri Sünni Araplarla işbirliği içinde, bir kısmı ise dışarıdan medet bekliyor, geri kalanı ise “hele dur bir bakalım ne olur” deyip beklentiye geçiyor.

Bu kadar belirsizlikler gösteren bir toplumla kim ilgilenir ve kim uğraşır?

Türkmenler, dünyaya davalarını anlatmak ve kabul ettirmek istiyorlarsa, kendileriyle ilgili tüm konularda net ve kesin olmalılar ki karşılarındakiler onları anlasın ve tezlerini kabul etsinler.

Şurası bir gerçektir ki, belirsizlikler devam ettikçe, hem Türkmenler saygınlık kaybedecek hemde yabancılar Türkmenler hakkında bildiklerini okuyacaklar ve şimdiki kargaşa devam edecektir.Bu belirsizlikler bir an önce merçek altına alınmalı ve eldeki verilerin en doğruları seçilerek belirlenmelidirler.

Gelecek yazımızda bu belirsizliklere tek tek çözümleri yazacağız.

http://kerkukmedya.com/articles.php?action=view&id=181&page=1

Aucun commentaire: