mercredi 16 juillet 2008

5. TÜRKMEN KURULTAYI (SONUÇ BİLDİRİSİ)


5. TÜRKMEN KURULTAYI

14 TEMMUZ 2008

KERKÜK-IRAK

SONUÇ BİLDİRGESİ

13 Temmuz 2008 tarihinde Kerkük Şehrinde 5. Türkmen Kurultayı düzenlenmiştir. Türkmen milletinin katılımını sağlamak amacıyla Türkmeneli bölgelerinde yerel seçimler yapılmış, seçimlere 550 delege katılmış, Bağdat, Diyala, Salahaddin, Kerkük, Erbil, Musul ve Telafer’de delegeler Türkmen Meclisi üyelerini seçmiştir. ITC’nin başkan ve Yürütme Kurulu seçimi Kerkük’te yapılmıştır.

Toplantıda tüzük tadilatı ve raporlar görüşülmüş, Ülkenin siyasi durumu, Türkmenlerin durumu ve Kerkük ile ilgili son gelişmeler ele alınmıştır.Toplananlar Irak’ın toprak ve siyasi bütünlüğüne vurgu yaparak, demokrasi ve istikrarın hakim olması için sarfedilen çabaları takdirle karşıladıklarını ve uluslar arası camianın katkılarını önemle değerlendirdiklerini belirtmişlerdir.

Bu bağlamda Arap ülkelerinin Bağdat’ta büyükelçilikler açmalarının ve Türkiye’nin Irak hükümetiyle stratejik ortaklık için teşkil ettiği yüksek konseyin Irak halkı tarafıından takdirle karşılandığı ifade edilmiştir.Irak genelinde sağlanmış olan nisbi güvenlik istikrara olumlu katkılarda bulunacağı düşünülmektedir. İnsanların can ve mal güvenliği devletin sorumluluğunda olup siyasi atılımlarla pekiştirilmeli ve milis güçlerine tevdi edilmemelidir.

Güvenliğin kalıcı kılınması için Irak’ın genelinde ve Türkmen bölgelerinde silahlı güçlerin siyasi partilerin güdümünden çıkarılmalı ve Türkmen bölgelerinde Peşmerge güçlerinin Irak silahlı kuvvetleriyle değiştirilmelidir.Irak’ta siyasi uzlaşmanın bir an önce sağlanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda Maliki hükümetinin verdiği çabalar takdirle karşılanmakta ve Türkmenlerin de Irak’ın 3. unsuru olarak bu süreçte etkin rol almaları talep edilmektedir.

Hükümette aktif olarak yerini alan Türkmenler Irak’ın gelişmesi ve demokrasiye önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.Anayasa tadilatı çalışmalarının bir an önce sağlıklı şekilde tamamlanması Irak’ın istikrarına büyük katkıda bulunacaktır.

Ancak düzeltmeler yapılırken anayasa referandumunda red oyu kullanan başta Türkmenler olmak üzere Iraklıların itirazları göz önünde bulundurularak mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. Anayasada Iraklılık prensibi hâkim olmalı ve Türkmenler Irak’ın 3. kurucu unsuru olarak eşit temsil hakları anayasa güvencesine alınmalıdır.Yerel seçimler yasasının bugüne kadar çıkmamasının nedeni Kerkük üzerinde yapılmış olan emri vakilerdir.

2003’ten sonra Kerkük’ün demografik yapısı büyük ölçüde değiştirilmiştir. Saddam döneminde yapılan değişiklikleri düzeltmeye fırsat verilmeden son 5 yılda yapılmış olan değişiklikler bir Kerkük sorunu ortaya çıkarmış ve aynı zamanda sağlıklı seçim ve referandum ortamlarını ortadan kaldırmıştır. Bu şartlarda Kerkük’te herhangi bir seçim yapmak imkânsızdır, yanlış sonuçlar doğuracak ve istikrarı bozacaktır. Ancak Kerkük’te bugünkü şartların devam ettiği sürece yerel seçimlerin ertelenmesi de anlamsız olacaktır.

Temsilciler Meclisinde 100’ün üzerinde milletvekilinin kanaati de bu yöndedir. Sayın Cumhurbaşkanının da desteklediği % 32 formülüne göre Kerkük’te 4 seçim bölgesinin oluşmasıdır. Aksi takdirde, yerel seçimler takvimi tehlikeye girecektir.

Irak’ın refah kaynağı olan Kerkük ne yazık ki bazı siyasi çevrelerin kurbanı olarak Irak’ın çilesi ve problemi haline gelmiş ve Temsilciler Meclisinde yasaların çıkmasının önünü tıkamıştır. Kerkük sorunu çözülmeden Irak’ta sağlıklı demokrasi ve istikrardan bahsetmek zordur. Kerkük sorunu için sağlıklı bir çözümün Anayasya ve Temsilciler meclisine siyasi dayatmalar yoluyla gerşekleşmeyeceği kesinleşmiştir. Ayrıca Kerkük halkına dayatılan emri vakilerin de sorunu daha da zorlaştırdığı ortadadır.

Kerkük’ün mevcut durumu herhangi bir yasal düzenlemenin uygulanmasına müsait değildir. Tüm tarafların kabul edeceği bir çözüm için ortak bir diyalog zemini oluşturulmalıdır. BM’nin konuyu ele alması bu doğrultuda önemli bir gelişme olarak kaydedilse bile; önerilerinin tarafların eleştirisine maruz kalması bahsedilen ortak zeminin üzerinden hareket etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Sorunun tarafları doğru şekilde tanımlanmalı ve Kerkük’te hakim silahlı gücün Irak güvenlik güçleri olmalıdır. Buna ilaveten % 32 formülü uzlaşma ve müzakereler için uygun bir zemin teşkil edeceği düşünülmektedir. Irak’ın sadık vatandaşları olan Türkmenler yeni dönemde de dışlanma politikalarına maruz kalmaktadırlar. Bağdat’ta siyasi temsil hakları kısıtlanmakta ve Irak’ın yönetim kademelerinde yer alamamaktadırlar. Çoğunluğu Türkmen nüfusunun yaşadığı bölgelerde bile Anayasal hak olan resmi dil ugulamasına izin verilmemektedir. Yüzlerce Türkmen okuluna gereken devlet desteği verilmemekte ve Türkmen eğitimi için bir genel müdürlük ihdas edilmemektedir.

Türkmen bölgeleri ihmale uğramış her türlü belediye ve sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılmıştır. Bu sıkıntıların giderilmesi için Irak hükümetinin bir takım düzenlemeler yaparak harekete geçmesi talep edilmektedir.Türkmen bölgelerinin güvenliği Irak’ın güvenliğinin bir parçası olup Irak güvenlik güçleri tarafından korunmalıdır. Türkmenler son yıllar içerisinde teröre binlerce şehit vermiş.

Telafer, Emirli ve Kerkük’te katliamlar yaşanmış ancak Türkmen milletvekillerinin güvenlik ile ilgili çağrıları hükümet tarafından cevapsız kalmıştır. Daha fazla kan akmaması için Türkmenler Irak güvenlik güçlerini göreve çağırır ve kendi bölgelerini korumada destek olacaklarını belirtmektedir.

Irak Türkmen Cephesi ülkenin yapılanması ve demokrasinin yerleşmesi için tüm taraflara destek olacağını belirtirken; aradaki sıkıntıları ve problemleri çözmek için başta Kürt siyasileri olmak üzere tüm Iraklı taraflarla diyaloğa açıktır. Kerkük konusu, Erbil’de Türkmenlerin sıkıntıları ve kontrol noktalarında taciz edilen veya tutuklanan Türkmenlerin konusunu da diyalog yoluyla çözüleceği düşünülmektedir.

Irak Türkmen Cephesi Halktan aldığı teveccüh ve destekle 5. Türkmen Kurultayından çıkarken tüm Türkmen güçleri ve toplumunu kucaklayarak hedef birliği, söz birliği ve iş birliği içerisinde bir bütün Irak için çalışacağına söz vermektedir.


5. TÜRKMEN KÜRÜLTAYI DELEGELERİ


14 TEMMUZ 2008

Aucun commentaire: