mercredi 9 janvier 2008

Kale gazetesi üç yaşında

Kale gazetesi 01.12.2005 tarihinde sıfır sayısını çıkardı.
Türkmen kimliğiyle tanınan Kale gazetesi 3. yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde Irak'ın her yerinde Türkmenlerin sesini duyur-makta ön safalara geçebildi. Arapça yayımlanan Kale Gazetesi, kısa bir zaman içinde geniş bir okuyucu kitlesine hitap ederek birçok illerde dağıtım bakımından önde gelen gazetelerden sayılmayabaşladı.

Gazetenin çalışmalarına daha fazla ışık tutmak için Gazetenin bürosunu ziyaret ettik ve Başyazarı gazteci bayan Nermin Müftü'yle bir söyleşi yapabildik. Yoğun bir çalışma günler'inde bize kısa bir zaman ayırmış olsalarda çalışmalarını yakından gördüğümüze memün olduk.

Nermin hanım sorduk : Kale gazetesinin adı nereden geldi?- Kale isminin hemen Kerkük'ü andırdığını ve başta Irak olmak üzere Kerkük'ün yüce bir kale olduğundan kaynaklanıyor... bu ismi gazeteye ünvan olarak seçtiğimiz böyle boşuboşuna değildir elbette.Kale gazetesi Arapça konularında tüm Arap okurlarına Türkmen davasını iletmeyi pılanlamış ve Arapça Türkmen olmayan okurlara Türkmen davasını anlatmak ve onların dava yanında olmaları istenmiştir.

Kale gazetesinde 22 kişiden oluşan bir ekip çalışıyor. Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik çalışmalarımız ve yazılarımız gazeteye damgasını vurmuş ve aşağı yukarı Kale'nin kimliğini yansıtmıştır.gazetenin merkezi başkent'te olduğun-dan dolayı çalışmalarında güvenlik açısından oldukça sorunlar yaşandığını kayde-den Nermin Müftü, '' Bağat' taki durum bizi ciddi bir şekilde etkiliyor'' diye vurguladı.

Nermin hanım gazetede sergiledikleri fikirde kendileriyle ters yönde olanları anlattığında şöyle dedi : Hiç kimse bizi etkileye-medi çünkü açıkca görüşler-ini iletmekten aciz kalanlar, ileriki gelişmeler bizim doğru yönde olduğumuzu ispat etti. Çok açık bir görüşümüz var biz, Irak'ın Halk ve toprak olarak bütünlüğü yanındayız. Biz Irak'ın birlik ve beraberliğine çağıryoruz. Kimde de bu düşüncenin tersi varsa meydan var bağırsınlar bakıyım. Kimi taraflar karşı çıktılar, Kerkük bir Irak kenti olduğunu söyle-diğimizde bizi eleştirdiler ve bu yüzden mahkemelik olduk. Bana yönelik olumsuz yazıların karşısındada kimi tanımadığım yazarlar çok farklı cevaplarda da bulunmuşlardır.
Bu da kale gazetesinin Irak'ta yaşananlara karşı sergilemiş olduğu net tavırdan kaynaklanmaktadır.

Nermin Müftü, Kale gazetesinin kısa bir zamanda Irak'ta çıkan diğer gazetelerin arasında itibarli bir konuma sahip olduğunu öne sürerken '' Irak'ın her yerinde okunmaktayız diye ekledi. Hele son sayfamız tam bir Iraklı sayfadır diye söyleyen Müftü, diğer sayfalarda çeşitli makale ve yazıların yer aldığını anlat-mıştır. 8 sayfa ile başlayan Kale gazetesi bugün 12 sayfalık bir gazetedir. Gazetede Irak vatandaşına vatandaşlık haklarını anlatan bir köşenin bulunması gazeteye olumlu bir özellik bir ayrıcalık vermiştir. işte O'da Kale'nin kimliğidir. Üç yaşını doldurmuş olan Kale Gazetesine uzun ömürler ve başarılar dileriz.

http://www.alkal3a.com/

Şafak Özel / Bağdat

Aucun commentaire: