dimanche 22 juin 2008

Kürt'ler tarafından Kızlar bat kasabasında, Türkmen ve Araplara yönelik

Pazar 22/06/2008

Kürt'ler tarafından Kızlar bat ( sadiye ) kasabasında , Türkmen ve Araplara yönelik ve daha önceden hazırlanmış yok etme kampanyası . 2003 yılından sonra ve bir süreden beri Kürt partileri sorumluları özellikle milli Kürdistan partisi tarafından yasal olmayan ve baskılı yolları kullanarak , zengin ve strateji önemi bulunan kızlar bat – (sadiye) kasabasında bulunan insanları terör bahanesiyle kovup ve aynı yöntem ile Türkmen eli bölgelerinde de bu olaylar devam etmektedir , aynı zamanda anayasadaki ( 140 ) maddenin şekil ve konum tarafından süresi bitmiş bulunuyor ise de , bu maddeyi canlandırmak peşindeler .

Bu kasabanın müdürü Ahmet Zargoşi Kürt partisinin talimatıyla çalışıyor çünkü kendisi aynı parti tarafından atanmıştır , eski Arap müdüründen , yalan bir hikaye nedeniyle kurtuldular . Yeni müdür atandığı günden itibaren bir sürü problemler yaratmıştır Arap ve Türkmen'lerin itirazına rağmen – kasaba – ada yapılan terör olaylarınıda sünni Araplar teröristlerin iş birliğinin yaptığını iddia ediyorlar tüm bu olaylar kasabada istikrarsız bir durum yarattı .

Bu nedenle Irak'lı sorumlular ve özellikle Diyala şehrindeki meclis üyelerinin bir an önce bu ihlalleri tesbit edip uygun bir şekilde sorumlulara sunmaları gerekli ve önemlidir.

Irak Türkmen Cephesi
Enformasyon Dairesi

Aucun commentaire: