samedi 21 juin 2008

TÜRKMEN KURULTAYINA SUNULAN BİLDİRİ


DIŞ TÜRKMENLER BİRLİĞİ

TÜRKMEN KURULTAYINA SUNULAN BİLDİRİ
Biz, Türkmeneli dışındaki Türkmen dernek, örgüt ve hareketleri olarak, Kerkükte yapılan Türkmen kongresine ve seçimlerine, yurt dışındaki Türkmenlerin görüşünü bildirmek isteriz.
Türkmenlerin ve Türkmenelinin bu kritik zamanında tarihi bir kavşakta olduğumuzun bilincindeyiz. Eğer doğru seçim yapılırsa, yeni ekibin, tarihimizde büyük bir değişim yapacağına inanıyoruz.

Irak, kurulduğundan beri, üçüncü ana unsur olan Türkmenler hep dışlanmışlar ve meşru hakları ellerinden alınmıştır.

Hepimizin kabul etmesi gereken acı gerçek var ki Türkmenlerin haklarına kavuşmamalarının sebebi, düşmanlarının gücünden ziyade, Türkmenlerin parçalanmışlığı ve kendi aralarındaki çekişmelerle tükettikleri enerjinin heba olmasından dolayıdır.

Şimdi değişim zamanı gelmiştir. Türkmenlerin başına geçmişten ders alan ve geleceğe yönelen bir ekip gelmelidir.

Bu ekibin seçiminde aşağıdaki kriterlerin kullanılmasını şart görüyoruz:

1- Seçilecek ekip (Haklar verilmez- Alınır) ilkesiyle hareket edip Türkmenlerin Milli Kurtuluş Mücadelesini başlatmalıdır. Bu işi yapacak ekibin mücadeleci ruhlu olması ve geçmişte bu konuda tecrübeli olması gereklidir.

2- Seçilecek ekibin mutlaka bir Eylem Planı olmalıdır. Bu planı, delegeler önüne serip, tartışmaya açmalıdır. Işe başladığı günden itibaren bu planı uygulaması ve sonuçlarını Türkmen Meclisinin önüne sermelidir. Türkmen Meclisi, periyodik olarak bu planın uygulamalarını gözden geçirmelidir.

3- Seçilecek ekip, Türkmenlere karşı yapılan terör ve baskıların karşısında duracak olan Türkmen Savunma Gücünü kurmalıdır.

4- Seçilecek ekibin Türkmenler arasında, Birlik ve Beraberliği birinci amaç edinip, Mezhep, Lehçe ve Bölge farkı gözetmemelidir. Türkmenelinin tüm bölgelerini temsil etmelidir. Türkmen enerjisinin içe değil dışa yönelmesini sağlamalıdır.

5- Seçilecek ekibin ana amacı Türkmenleri özerkliğe kavuşturmak ve özerk Türkmenelini kurmak olmalıdır.

6- Seçilecek ekip, tüm Türkmen partilerinin, örgütlerinin ve hareketlerinin dahil olduğu bir Türkmen Parlamentosunun kurulmasına çalışmalıdır.

7- Seçilecek ekip, her türlü yolsuzluk, eş, dost ve akraba kayırma işlemlerinin karşısında sert bir şekilde durmalı ve önlemelidir.

8- Seçilecek ekip, Türkmenlerin dünyaya açılan tek penceresi olan Türkmeneli Televizyonunu, yok edilmekle karşı karşıya kalmış bir toplumun sesi haline getirmeli. Bu televizyon, Türkmenlerin Milli Kurtuluş Mücadelesinin ilham kaynağı olmalıdır.

9- Seçilecek ekip, dış ülkelerde Türkmen davası uğrunda çalışmakta olan bütün kuruluşlarla aktif bir şekilde iletişim içinde olup gereken bütün maddi ve manevi desteğini esirgememelidir. Seçilecek yeni Türkmen meclisinde Dış Türkmenlere ait bir kontenjan ayrılmalıdır. Merkezi dışarıda olan bir Dış Türkmenler Konseyi kurulmalıdır.


İmzalayan Dernek, Örgüt ve Hareketler:

1- Ali Yılmaz- Bir Ocak Türkmen Kültür Derneği / Chicago/ Amerika.

2- Hasan Aydınlı - Irak Türkmen Hakları Savunma Komitesi/ Brüksel/ Belçika.

3- Yalçın Mutapçı - Türkmen Tanış Derneği / Hollanda.

4- Salih Cavuşoğlu - Irak Türkmen Orgütü- ITO/ Ottawa/ Kanada.

5- Ismet Şükür - Kanada- Irak Türkleri Derneği / Hamilton/ Kanada.

6- Nihad Ilhanlı - Türkmen Halk Partisi/ Ottawa/ Kanada.

7- Eyyüp Bezzaz - Irak Türkmen Hakları Savunma Komitesi/ Ingiltere.

8- Muwaffaq Salman – Irak Türkmen Insan Hakları Vakfı/ Irlanda.

9- Hüseyin Şükür - Irak Türkmen Derneği / Vasteras / Isveç

10- Kemal Beyatlı – Irak Türkleri Derneği- Genel Merkez / Istanbul / Türkiye

11- Yılmaz Towfiq – Türkmen Yolu Gurubu / Isveç

12- Orhan Ketene – Musul Birliği Hareketi /Amerika

13- Ali Koçak – Newyork Türkmen Enstitüsü / Amerika

Aucun commentaire: