mercredi 2 septembre 2009

Türkmen Davası Süreci (1)

Kerkük Feneri kerkukfeneri@yahoo.com

02 Eylül 2009, 03:49


1991 yılında Körfez savaşı sonrası Irak'ın kuzeyinde çeşitli kuruluş, parti ve örgüt faaliyetini yürütmeye başlatmıştı. Liderliğini Dr.Muzaffer Arslan'nın yürüttüğü Irak Milli Türkmen Patisi de (IMTP) bu partilerden biri idi. Yurtdışında yaşayan Türkmenler büyük bir coşku ve hasretle bu siyasi kuruluşa destek vermeye ve yarınlara umut bağlamaya başlamıştı.
1991-1993 yılları arası çok çetin ve zorlu bir süreçti. Dış kaynaklı düşünce merkezlerinin fikir ayrışması, bazı kişisel ve tarihten süregelen anlaşmazlıkların ortaya çıkması ve tabi ki bazı maddi fidelerin yeşermesi sonucu Türkmenlerin davasına daha fazla katkıda bulunmak amacıyla ileri sürülen düşüncelerle birçok Türkmen patisinin kurulması gerçekleştirilmişti. Bunların ilki, Ahmet Güneş tarafından kurulan Türkmen Birlik Partisi (TBP) (şimdiki adı Türkmeneli Partisi TP).

Bu aşamaya gelindiğinde fikir bazında farklı düşünen bazı kişiler IMTP'den ayrılmayı tercih etmiş ve kurulan yeni partiye, yani TBP, katılmayı seçmiştir. Bu siyasetçilerden birisi Riyaz Sarıkahya idi. Bu dönemden sonra artık parti kurmak ve insanları bir araya toplamak adeta bir milli dava faaliyeti haline gelmişti. 1993 yılından 2009 yılına dek yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı birçok siyasi parti kurulmuştur. Bütün bu partiler milli Türkmen davasına Türkiye'nin penceresi ve belki de menfaatleri açısından bakmakta idi.

Ancak bazı Türkmenler ikinci bir pencereden olayları değerlendirip çalışmalarını sürdürüyordu. Bu pencere Irak penceresi idi. Irak penceresinden bakan Türkmen kuruluşları da aslında belki de İran'ın penceresinden bakıp bu pencerenin menfaatlerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Irak penceresi 1991-1999 yılına kadar dar ve ince bir pencere idi. 1999-2003 yılları arasında Irak penceresi güç kazanmaya ve destek almaya başladı.

2005 yılına gelindiğinde ise olaylara Türkiye penceresinden bakan kuruluşlarla Irak penceresinden bakan kuruluşların arasındaki güç dengesi neredeyse eşitti.
Türkmenler arasında bu iki büyük güç dengesi aslında mezhep bazında tarihin hiçbir sürecinde ayrı görülmemişti. Türkmenler arasında mezhep farklılığı hiç bir zaman olmamıştı. Ancak bu iki pencerenin arasında düşünce bazında ve ilişkiler açısından sorun olmamasına rağmen, bu iki pencereden bakan siyasi Türkmen partileri arasında ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. Öyle ki, bu sorunların Türkmenlerin sünni ve şii yapısından kaynaklandığını haksız bir şekilde bazı düşünürler tarafından dile getirilmiştir.
1994 yılına gelindiğinde IMTP ile TBP arasındaki düşünce ve hatta uygulama farklılıkları çok net ve sert bir şekilde ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu iki Türkmen partisi arasında silahlı çatışmalar bile yaşanmaya başlanıp bu çatışmalarda Türkmen partilerinde akıncılık görevini yapan Türkmenler şehit düşmüştür...
devam edecek... Kerkük Feneri www.kerkukfeneri.com (Özel Yazı Dizisi)
http://www.kerkukfeneri.com/yazar/1831-kerkuk-feneri-1991den-sonra-turkmen-davasi-sureci-1.html

Aucun commentaire: