samedi 5 janvier 2008

Iraqi Kurd Ambassador in Sweden issuing Iraqi passports to foreigners

Below is a message I received from Sweden, further to previous post
http://turkmenfriendship.blogspot.com/2008/01/representatives-of-iraqi-community-in.html


Thanks for the information.
I have copied the link and sent to some journalists asking them to
reveal that this passport traffic is going on.
It was a scandal last year but nothing happens.
Below you have from our website last year.

It writes about the then 26.000 false passports and has a link to a
Swedish article.
Best wishes
Sgyn
Flyktingkatastrof1 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 - I r a k S o l i d r i t e t

Irak förblöder efter 4 års ockupation. Stora delar av befolkningen drivs
på flykt. Världen måste vakna.


”Vi bevittnar den största långsiktiga befolkningsförflyttningen i
Mellanöstern sedan palestinier tvingades iväg som följd av bildandet av
staten Israel 1948”, skriver Andrew Harper i en artikel i nr. 27 av FMR
(Forced Migration Review).

Andrew Harper är koordinator för FN:s stödenhet för Irak i Genève. FN:s
flyktingorgan UNHCR uppskattar antalet internflyktimgar i Irak till
”minst 1,6 miljoner”.

Många miljoner människor har tvingats bli flyktingar och UNHCR
uppskattar att 40.000-50.000 människor varje månad flyr från sina hem.
Minst 2 miljoner beräknas ha flytt till de fattiga grannländerna som har
mycket svårt att klara av situationen och tenderar att stänga
gränserna.Kvinnornas och barnens situation är utomordentligt sårbar när
vare sig el, vatten eller matförsörjning fungerar.

Kvinnor tvingas till prostitution och trafficking. Utbildning och
hälsovård har till stor del raserats. Lärare och läkare mördas
systematiskt. Många av de 34.000 palestinier som tog sin tillflykt till
Irak 1948 tvingas nu fly.

UNHCR uppskattar att enbart 10.000-15.000 palestinier finns kvar i Irak.
En del som flyktingar i ingenmansland i öknen mellan Irak och Jordanien.
500 palestinier har mördats enligt andra FN-källor. I rapporten
konstateras att det inte finns pengar att hjälpa alla dessa flyktingar
samtidigt som kriget hitintills kostat 400 miljarder dollar.

Rapporten talar om morden på akademiker och intellektuella.

Rapporten tar även upp bombningen av den Gyllene Moskén i Samarra.
Askariyamoskén var en vördad helgedom för både shia-och sunni-muslimer.
Ta del av fakta om vad som hände och den desinformation som spreds.

Rapporten tar upp laglösheten, kriminaliteten och milisvåldet.Läs mer om
ockupationens och den irakiska marionettregimens dödsskvadroner.USA tog emot 202 flyktingar
från Irak!

1 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 - I r a k S o l i d r i t e t

Enligt McClatchy Newspapers 0802078 tog USA emot 202 flyktingar från
Irak under hela 2006! Antalet ska nu öka med irakier utvalda för sitt
stöd till den amerikanska ockupationen.
26.000 falska pass

1 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 - I r a k S o l i d r i t e t

Det har i svensk press avslöjats att Iraks ambassad i Stockholm utfärdat
26.000 falska pass.Vi kan nog förmoda att passen utdelats till
kollaboratörer med ockupationen och den irakiska marionettregimen.


Aucun commentaire: