vendredi 7 décembre 2007

Irak Türkmen Cephesi – Tartışma ve Görüşmeler

Irak Türkmen Cephesi başkanı Türkmen milletvekili Dr.Sadettin Ergeç'in katılımı ile Bağdatta yapılan tartışmalara ITC damgasını vurmuştur .

1) 31-11-2007 Cuma (Irak Tevafuk Cephesi , Eldava partisi – Irak tanzimi , Irak Türkmen Cephesi , ElSadır gurubu , Elhivar Elvatani Cephesi , Eldava partisi , Eltezamun , Arap Kitlesi , Yezidiler ve İslah ve ilerleme) Siyasi kitle ve partilerinin katılımı ile açık oturumda , Kuzey bölge idaresinin yabancı şirketlerle yapmakta olduğu petrol sözleşmelerinin meşruiyyeti ele alınmıştır , bir bildiri yayınlayarak bu sözleşmelerin geçersiz olduğu ve Irak halkının hukukuna büyük bir tecavüz olduğu vurgulanmıştır , Irak petrol bakanlığının , Irak'ın petrol servetini korumadaki tutumunu desteklemişlerdir , küzey iklim sorumlularını tutumlarını yeniden gözden geçirmeye ve Irak birliği yönünde uyum sağlamaya , ortak milli çalışma içinde olmaya davet etmişlerdir .

Ayrıca merkezi hükümeti bu sözleşmeleri durdurmaya ve bu yabancı şirketlerin kara listeye alınmaları istenmiştir , bu toplantıya ITC başkanı yanısıra yukarda adları geçen parti ve kitle parlementerleri katılmış

2) Yukarıdaki parti ve kitleler ile Türkmen listesinden ( Mehmet Mehdi , Feryat Tuzlu , Fevzi Terzi , azzettin Dole ) katılımı ile 140. mad. Ele alınmış , yasal metni görüşülerek bu maddenin metni ile konuları ve bentlerinin yanlış tefsiri sıkıntıları ele alınmıştır .ITC yi Başkan Dr. Sadettin Ergeç ile Bağdat sorumlusu Aydın Aksu temsil etmiştir.

3) 2.12.2007 Pazar Yer : Irak temsilciler meclisi toplantı salonu Tartışma konusu : 140. madde uygulama komisyonu üyelerinin ağırlanmasıMudaheleler: Türkmen parlementer ITC Başkanı Dr. Sadettin Ergeç , 140. maddenin yanlış uygulamaları ve Kerkük'ün 9 nisan 2003 'den sonraki demografik durumunu geniş bir şekilde anlatan bir mudahelesi olmuştur .Özet : Dr. Sadettin Ergeç mudehelesinde anayasanın 140. maddesinin hatalı uygulamasını parlementer ve 140. mad. Uygulama komisyonu üyelerine hitaben , kendimizi Irak'ın asil unsuru gördüğümüzde bütün Irak'ımızda cereyan eden durumun direk olarak sorumluluğunu taşıyorsak bu sorumluluk Irak'ın bünyesindeki , tarih , medeniyet ve değişik kültürel değerleri yanında verimli kaynaklara sahip bu asil parçamız ( küçültülmüş Irak ) dediğimiz Kerkük için bu sorumluluk nasıl olacak ? ITC'nin ilk günden beri bu şehrin geçmişte olanlara ilaveten 9.4.2003 den bugüne kadar korkunç değişim ve vahim hatalar neticesi bu şehrin bünyesi kazılıyor , yara alıyor .ITC Başkanı bir takım aydınlatıcı , Kerkük ve 140. mad. Üzerinde resmi yazı ve belgelere dayanarak şunları açıkladı ...

a) Şehrin asil sakinlerinin uğradığı korkunç kanun dışı demografik değişimin şehrin iç ve dış mahallelerinde , yol kenarlarını yaparak , yerleşim ve yerleştirme teorisini uygulamak sureti ile şehir dışından bir insan akımına maruz kalmıştır , insanları rekor denecek bir sürede , resmi binalar , ordu , emniyet , eski parti karargahlarını bu insanlarala doldurduktan sonra her boş yer ve arsaya yerleştirmişlerdir , bundan mezarlık ve spor stadyumları da nasibini almıştır . ITC başkanı , bu insan akımı Kerkük'ü dört taraftan sarmıştır dedi .

b) Başkan , geçmiş dönemde Kerkük üzerindeki Soykırımı , Araplaştırma göçettirme ve demografik değişimin sorumluluğu eski yönetime yüklenmiş olsaydı , yasalarca bunu ve bunun negatif yönlerini 140. madde gereğince telafi edilmiş alsaydı kim bu yanlışlıkların sorumlusu olurdu ? ve nisan 2003 den sonraki tehlikeli değişimler kime yüklenecekti . Bu vahim durum karşısında bir uygun yasal madde var mı ki bunu çözsün , yoksa biz çifte standart ile karşı karşıyayız .

c) Başkan , ne zaman 23. maddenin 1. fıkrası uygulamaya sokulacak ( Özel mülkiyet koruma altındadır ) yoksa bu özel mülkiyetler sadece eski yönetim zamanında istila olanlardır ve Nisan 2003 ten sonraki mülkiyetleri kapsamaz ya da 140. madde bu maddeyi de mi bağlıyor ve kaldırıyor .

d) Bir de 23. maddenin 3. bendinin b. Fıkrasının ( Demografik değişimler güden amaçlarla mülk edinilmez ) yugulanmamasını ITC Başkanı dile getirdi

e) 140. madde komisyon üyeleri tarafından mesuliyet taşımıyan açıklamaların önlenmesini isteyen ITC Başkanı , bu açıklamalarda referandumun mutlaka yapılması , bunun daha önceki sureçleri atlayarak ve önceki süreç tamamlanmadan referanduma geçilmesi gibi istekler , komisyon gerçekçiliği ve nezahetine gölge düşürecektir , bir çok merhale çözümlenmemiştir , örneğin özel mülkiyet davalarının toplamından sadece Kerkük için %12 si bile çözüme ulaşmamıştır .

f) ITC Başkanı 140. maddenin kötü uygulanmasını ve bir tarafın çıkarlarını güden bu uygulama mutlaka bir dengesizlik problemi çıkarır ki bu şimdilik Kerkük problemine denk gelir , bu madde geçmişten gelen birikimleri çözmeğe hiç bir şekilde yeterli olmayacaktır .

ITC siyasi daire

Aucun commentaire: