mercredi 12 mars 2008

2. Türkmen Basın Konseyi Kurultayı 14-16 Mart'ta İstanbul'da YapılıyorII. IRAK TÜRKMEN BASIN KONSEYİ KURULTAYI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ


Irak Türkmen basınının genel amaçlarını gerçekleştirmek, Türkmen basınının güçlenmesine katkıda bulunmak; tarafsız, bağımsız, doğru ve düzeyli habercilik anlayışı ile Irak ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek; Türkmen davasının tanıtımını ve ülke topraklarının birliğinin, saygınlığının ve kutsallığının korunması yolunda Irak Türkmenlerinin yaptığı çağrıyı duyurmak; Yazılı, işitsel ve görsel medya alanında çaba harcayan Türkmenler arasında düşünce, bakış, dayanışma, iş ve söylem birliğini pekiştirmek amacıyla "Çağdaş Türkmen Medyasına Doğru" teması ile İstanbul'da 14–16 Mart 2008 tarihleri arasında II.

Irak Türkmen Basın Konseyi Kurultayı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Gazete, dergi, televizyon, radyo, web sitesi ve benzeri iletişim araçlarında çalışan Irak Türkmen yazılı ve görsel medya mensuplarından 90 dolayında delegenin hazır bulunacağı kurultaya Kerkük, Bağdat, Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Erbil'den, ABD, Kanada ve Avustralya'dan, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'dan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den yazı işleri müdürü, editör, başyazar, gazeteci, yazar, muhabir ve web sayfası yöneticileri gibi medyaya yönelik kendi alanında çaba gösteren Türkmen temsilciler katılacaklardır.


Ayrıca Mısır'dan, Irak'tan, Azerbaycan ve Türkiye'den seçkin gazeteci ve yazarların da hazır bulunacağı kurultayda karşılıklı deneyimlerden yararlanılacaktır.Kurultayda, 22–23 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen I. Türkmen Basın Konseyi Kurultayı'nın sonunda yayımlanan Türkmen Basın Kuralları Deklarasyonu'nun geliştirilmesi tartışılacaktır. Ayrıca bütün Iraklıların ve özellikle Türkmenlerin çağrısına paralel olarak, bu deklarasyonun ilkelerine karşı Türkmen basın ve medya kuruluşlarına bağlı bütün kesimlerce duyarlı davranılması ve bu ilkelerin korunması yolunda titizlik gösterilmesi üzerinde durulacaktır. Hazırlık Komitesi

Aucun commentaire: