dimanche 23 mars 2008

Türkmen Arazileri’nde Çölleşme ve El-Azim Barajı’nın Katli

Uyarı

Irak gazeteleri ve Irak Su Kaynakları Bakanlığı büroları Kuzey Bölgesinde birçok barajların inşaatına dair reklâmlar yapmaktadır. 2007–2015 planına göre (13) değişik kapasitedeki barajların bazıları inşaat, bazıları da ihale safhasındadır. İnşa edilmekte olan barajlar aşağıda sıralanmaktadır:

1. Hasa Çay Barajı ( Büyük bir barajdır, Kerkük’ün 10 kilometre kuzey doğusundadır).

2. Şirin Barajı (küçük bir barajdır, Kerkük’ün 14 kilometre doğusundadır).

3. Balkana Barajı (küçük bir barajdır, Kerkük’ün 20 kilometre doğusundadır).

İhale safhasındaki barajlar ise; Ali 1, Ali 2, Kara incir, Zengene, Kara Hasan barajlarıdır.

Geçmiş Rejim zamanında bilimsel fizibilite çalışmaları bu projelerin yüksek maliyetli ve düşük verimliliğini tespit etmiştir. Ancak Irak’ın geçirdiği kargaşa döneminden yararlanan Kürt siyasetçiler, büyük kısmı Türkmeneli’de kurulması planlanan bu projeleri, yeniden canlandırıp, Türkmen ve Araplar ile bir siyasi hesaplaşma aracına dönüştürmekle beraber karanlık emellerine alet edilmesini düşünmekteler.

İşte bu barajların kuruluş nedenlerinin bazılarını aşağıda sıralıyoruz:

1. Amerikan, İngiliz ve Rus uzmanlara göre Irak’ın en verimli arazileri olan Türkmeneli Ovası’nı kurutmak, çölleştirmek ve bölgelenin bin yılı aşkın yurt eden Türkmen Bayat aşiretlerini Türkmeneli’den, özellikle Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Tavuk, Yaycı ve yengice bölgelerinden uzaklaştırıp göçe zorlamak,

2. Arap Cübur ve Ubeyd aşiretlerini Kerkük’ün Havice obasından kovmak ve nihayette bu bölgeye el koymak,

3. Türkmen nehir ve çayları üstünde kurulacak barajlar, netice itibariyle bu çayları kurutmak,

4. Kuraklı mevsimler geçiren bölgede gerekli suyu toplamayan El-Azim Barajı’nı yukarısında (Kürt Bölgesinde) kurulacak küçük barajlar ise Barajı, Dokan ve Derbendihan lehine kurutmak ve devreden çıkarmak.

5. Kuzey Irak’ta su kaynaklarını böylelikle Kürtlerin eline geçecek ve bu kaynağı gelecekte siyasi şantaj için kullanmak,

6. Kuzey Bölgesinin tarımı ve turizmini, Irak’ın orta ve güney bölgeleri hesabına geliştirmek olacaktır.

İşin en ilginç tarafı, bu barajların maliyeti, yasalara aykırı olarak, hazinenin 17%’ sinden Kuzey Bölgeye ayrılan paralardan değil Irak Merkezi Hükümetin bütçesinden karşılanmaktadır!

Türkmeneli Partisi olarak bütün Iraklı vatansever bireyleri, kuruluşları ve partileri göreve davet ediyoruz,

Irak hükümdarlarından bir daha hesaplarını gözden geçirip, biran önce gafletten uyanmalarını temenni ediyoruz,

Su kaynakları ile ilgilenen uluslararası kuruluşlardan bu insanlık faciasına, bilimsel kanıtlar öne sürerek, derhal müdahale etmelerini talep ediyoruz,

Koalisyon Güçlerine Kürt çıkarlarını Türkmen ve Arap çıkarları üzerine tutmak politikalarından vazgeçmelerini istiyoruz.
Türkmeneli Partisi
Danışma Bürosu
22. 03. 2008

Aucun commentaire: