dimanche 17 février 2008

Cinq ans de violence en Irak : assez ! Vijf jaar geweld in Irak = genoeg !

http://www.stopusa.be/

Cinq ans de violence en Irak : assez !

STOP à la guerre et à l'occupation
PAIX au Moyen Orient maintenant

Journée internationale d'action
Dimanche 16 mars 2008

1.000 marcheurs pour la paix (9h Leuven – 17h Bruxelles)

9h30: départ de la gare de Leuven
14h-14h45 : possibilité de rejoindre la marche au Parc de Tervueren (tram 44)
16h-16h45 : possibilité de rejoindre la marche au Musée du Tram (tram 44)
17h15: arrivée au parc du 'Cinquantenaire'

Rassemblement pour la paix au parc du Cinquantenaire (16h – 18h)
A partir de 16h: stands d'info, musique et prises de parole
A 17h30: action symbolique commune pour la paix

STOP oorlog en bezetting
VREDE in het Midden-Oosten: NU!

Internationale anti-oorlogsdag
Zondag 16 maart 2008

1.000 stappers voor Vrede (9u30 Leuven – 17u Brussel)

9u30 start aan station van Leuven (Martelarenplein)
14u – 14u45: mogelijkheid om aan te sluiten in het Park van Tervuren (tram 44)
16u – 16u15: mogelijkheid om aan te sluiten aan het trammuseum (lijn tram 44)
17u45: aankomst in het Jubelpark/'Cinquantenaire'
Vredesmeeting (16u – 18u)
Vanaf 16u: infostands, muziek en toespraken
17u30: gezamenlijke massa-actie voor vrede

***
Signataires de la plate-forme 16 mars 2008 - Ondertekenaars platformtekst 16 maart 2008

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Aardewerk
ABVV/FGTB
ACW
Amitiés et Fraternité Belgique Irak
Artsen voor Vrede
Association Culturelle Joseph Jacquemotte
Broederlijk Delen
BRussells Tribunal
Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie
Coordination Luxembourgeoise pour la Paix
Comac
Composantes des Communautés Arabes en Belgique
Conseil de la Jeunesse d'Expression Française
De Wereldschool
Friends of the Earth
Forum Nord Sud
FOS - Socialistische Solidariteit
Greenpeace Groen!
Hand in Hand Gent
HVV (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging)
Intal
KP
Lecoto
Links Ecologisch Forum
Mediadoc
MIR-IRG
MOC
Mouvement Chrétien pour la Paix
Mouvement Citoyen Palestine
Oxfam solidariteit-Solidarité
Oxfam Wereldwinkels
Pax Christi
SOLSOC
StopUsa
T Uilekot
Une Autre Gauche
Vrede vzw
Vredesactie Vrouwen
Overleg Komitee
***
Vierde Vredes-conferentie
Interventies: militair én humanitair?
Zaterdag 23 februari 2008
10u tot 17u
Gemeenschapscentrum De Markten - Oude Graanmarkt - 1000 Brussel
Een initiatief van het Vredesnetwerk
Meer info (pdf)


Aucun commentaire: