dimanche 10 février 2008

Türkmeneli Partisinden DuyuruTürkmeneli Partisinden Duyuru

Bir çok Türkmen’in ve Türkmen kuruluşunun sık sık önerdikleri birlik ve beraberlik konusu, Türkmen kuruluşları arasında bir toplantının gerçekleşmesi, nihayet Türkmen İslami Birliği başkanının Sayın Abbas Bayatının çağrısı ve girişimi üzerine 2 Şubat 2008 tarihinde Bağdat’ta bir araya gelinerek Türkmen halkının beklentilerini bir ölçüde de olsa karışlamış dost ve düşmanlara Türkmenler açısından güzel ve olumlu bir mesaj vermiştir. Her şeyden önce Sayın Bayatlıyı ve çağrıya uyan bütün Türkmen kuruluşlarını bir kez daha canı gönülden kutlarız.

Parti olarak Bağdat toplantısına götürdüğümüz teklifleri Başkan yardımcımız Sayın Ali Mehdi aşağıdaki gibi özetleyerek sunmuştur.

1. Kerkük’ün Federe bir bölge statüsüne çıkarılması.


2. Telafer’in il statüsüne çıkarılması


3. Tuzhurmatu’nun il statüsüne çıkarılması


4. Erbil’deki Türkmenlere özyönetim hakkının tanınması ( idari yönden Erbil şehrinde %25’lik kontenjan (kota) ve kültürel yönden özerklik).


5. Ayrıca acil olarak daha geniş bir Türkmen toplantısının (Kurultayının) düzenlenmesi ve söz konusu kurultaydan kalıcı (daimi) bazı organların doğması.


Irak’taki diğer tarafların (Şii, Sünni ve Kürtlerin) kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen ve dışa karşı birlik görüntüsünü veren, iş birliğini sistematik ve kalıcı bir hale getiren siyasi ittifakları mevcuttur. Bugün düşününüz ki böyle bir ittifak olmasaydı söz konu kesimlerin kendi içerlerinde ciddi bir kaos yaşanırdı ancak böyle ittifaklar sayesinde mücadelelerini içten ziyade dışa yönlendirerek etkili bir konuma varmışlar.

Bağdat toplantısı önemli bir adımdır, devamı gelmeli, yarıda bırakılmamalı, toplantı her ne kadar esas ve şekil yönünden bazı mülahazaları içerdiyse de Türkmen devası için güzel bir görüntü ve olumlu bir vitrin oluşmuştur. Türkmen davası ve Türkmeneli’nin durumu çok zor, çok ağır ve daha çok büyük mücadele gerektiren bir notadadır, işe ben, sen anlayışından uzak bir ruhla başlamak gerekir. Büyük dava küçük amaçlara araç kılınmamalı, toplantıda ittifak edilen siyasi hedefler kendilinden gerçekleşemez, aslında hiçbir amaca uygun araç olmadan ulaşılamaz, araçlar için de uygun yol (strateji) belirlenmeli.

Türkmen kuruluşları olarak ikinci adımımız siyasi hedeflerimize gerçekleştirebilecek uygun yapılanma ve birliktelik sistemi konusunda olmalı, Türkmen siyasi kuruluşlarını ikinci adımı gerçekleştirmeleri hususunda çağrıda bulunuyoruz.

Dr. Ayhan Bayraktar
Türkmeneli Partisi Kanada Temsilcisi

10,02,2008

Aucun commentaire: