mardi 12 février 2008

Türkmen Basın Gününde - ITC Başkanının kutlama mesajı


Türkmen basın günü dolayısıyla ITC Başkanı ve millet Meclisi Üyesi Dr.Sadettin Ergeç Türkmen halkını kutladı

Dr.Ergeç yayınladığı kutlama mesajında gazetecilik onurlu oluşu yanında yorucu bir meslektir , sıcak olay bölgelerinde elemanlarının alev ortasında bulunmakla taşkınlık ve heyecanın kanat gerdiği olay yerlerinde tehlikelerle göğüs güğüse gelirler, görevlerini elden bırakmazlar.
Basın milletin ve memleketin acı ve beklentilerini yansıtan aynadır.

Işınlarla yan yana çöküşleri halkın mücadele akışında pekiştirir.
Başta kültür bilim ve basın alanları olmak üzere her alanda küçümsenmez katkıları bulunan Türkmenler Irak'ın ana unsurlarından oluşları için tarih boyınca yaratıcılıkta öncü olmuşlardı .
Aydın kafalı güçlü kalemliler tarihe geçerek parlak sayfalar yaratmış milli mirasımızı her Iraklı her Türkmen evine aktarmayı başarmışlar.

Verileriyle rehberlik yaparak halkı bilgilendirme izlerini bırakmışlardır.

Bu münasebetle Türkmen yayın basın alanında emek veren katkıda bulunan değerli dostları candan kutlamakla kıvanç duymaktayım öz verilerine karşılık ellerini sıkar minnettarlığımı belirtirim .

Dr. Sadettin Ergeç
ITC Başkanının

Aucun commentaire: